A bevándorlás témakör lélektani motívumai

HarkaiBB

AKI TÁMOGATJA, mert „liberális”.

A liberális azért támogatja, mert ezzel prezentálja a fideszellenességét. Nincs emögött más, mint sunyiság, és antietnicizmus, és a Fidesz gyengítésének szándéka. A liberális nem átgondoltan, elvi alapon, vagy reálpolitikai és közgazdasági alapon támogatja, mert reálpolitikai és közgazdasági alapon szegény versenyképtelen nincsteleneket befogadni kész őrültség. Ilyesforma munkaerő és népesség integrálása éppen a liberális versenyszellemnek mond ellent, de a liberálisnak még a saját elveinél is fontosabb a fideszellenessége. Ez a témakör tehát rávilágít a kognitív inkoherenciájára, és a mély jellemtelenségére.

– AKI TÁMOGATJA, mert humanista és baloldali. Mint Tamás Gáspár Miklós. Ez valamelyest elfogadható, de csak ha a felszólaló emellett általános globkritikát is megfogalmaz, és felveti, hogy milyen imperialista törekvések, milyen gazdasági jelenségek eredményezték a bevándorlási hullámot, és kik ennek a konkrét felelősei. Még konkrétabban: kik akarják mint externáliát elhárítani ezt a jelenséget. Elvégre az okozó kellene fizesse a költséget, ha a józan ész talaján maradunk.

– AKI ELLENZI, mert konzervatív. Puszta konzervatívként ellenezni rászorulók befogadását egyszerű szívtelenség, és az emberi méltóság sárba tiprása. A hagyományos konzervatív etnicista alapon tagadná meg a segítséget, ami ugyebár képtelenség, elvégre a „fajhígulás” pusztán csak azért nem jöhetne létre, mert az országban más népcsoportok megjelennek. 

– AKI ELLENZI reálpolitikai közgazdasági alapon, az pedig mint „lelketlen technokrata” ellenzi, miszerint „van nekünk elég bajunk”, „mi is szegények vagyunk”, „gondoskodjanak róluk a gyarmatosítóik” ésatöbbi. Elvileg akadhat olyan (liberális) pénzügyi/gazdasági szakember, aki a realitások talaján utasítja el a menekülők mértéktelen befogadását.

De mi van ezeken felül?

– Ezeken felül van a demokratikus elv, miszerint olyan népeket kell befogadnunk, melyek miattunk szegényedtek el tehát erkölcsi felelősségünk a jóvátétel, vagy melyek képesek a velünk együttműködésre, beszélik a nyelvünket, elfogadjuk a vérmérsékletüket, megbékélünk a(z alacsony) versenyképességükkel is. (Tévedés ne essék, nem csak a heves vérmérsékletűvel kellhet tudni együtt élni, de pl. a dél-amerikai indiánokra igen jellemző bambulós-meditálós lassúsággal is.)

Amennyiben egy nép nem képes  – a MI kulturális sajátosságainkból kifolyólag – elfogadható mértékben integrálódni, akkor inkább maradjon helyben, majd küldjük neki a száraztésztát, és a tojásport, de nyilván lehetőleg olyan mértékben kell küldjük, amilyen mértékben a sorukért felelősek vagyunk, és amennyit nélkülözni tudunk. Szó se róla, jó a magyar föld kihasználtsága, de a sok magyar éhezőt látva jobb lenne, ha a magyar és külföldi földbirtokos oligarchiák vállalnának nagyobb szolidaritást, mint az adófizetők.

Mennyit adhatunk oda? Amennyi  MEGMARAD, azt kell elosztanunk saját részre, és másoknak… Mert inkább azok támogassák ezeknek a tömegeknek ez ellátását, akik vagy kizsákmányolták őket az évtizedek és évszázadok során, vagy az államaikat, régiójukat felforgatták. Pl. a pszichopata Bush család, és a velük lelki rokonságot vállaló Bajnai és Borkos szociopaták. Mi inkább ne „annyira”. Ha kérhetném.

(Utóirat: adjunk nekik esetleg fegyvert, hogy helyben maradhassanak?)

Forrás: Facebook