A geszti bolondnak csak egy bolond kormány állíthat szobrot

194098Tisza Istvánt joggal nevezte Ady Endre egyik, Garami Ernőnek írt versében a „geszti bolondnak”. Tisza István a magyar történelem egyik legantidemokratikusabb szereplője.

A Balpárt soha nem tudja elfogadni azt a tarthatatlan állapotot, hogy Károlyi Mihály szobrának helyén az országot a világháborúba sodró és a végsőkig benne tartó embernek szobra áll. Ma ha valakire, Tiszára igaz az alábbi idézet: “milliók egy miatt”. Ha valaki, akkor Tisza István biztosan tehet arról, hogy Trianonban egy igazságtalan békeszerződést írtak alá Horthy Miklós delegáltjai. Politikai pártként azért küzdünk, hogy ez az alkotás az Orbán rezsim bukása után létesítendő szoborparkba kerüljön. Nem vagyunk hajlandóak elfogadni azt a történelemhamisító igyekezetet, amellyel Schmidt Mária, Kövér László és Orbán Viktor történelmünk legvállalhatatlanabb szereplőit, Tisza Istvánt és Horthy Miklóst próbálják rehabilitálni. Ma valakire Tiszára igaz az alábbi idézet: “milliók egy miatt”. Milliók véreztek el, nyomorodtak meg, váltak földönfutóvá és kényszerültek kivándorolni vagy emigrálni Tisza nagyhatalmi hőbörgése folytán amely sem a munkáskérdésről, sem a nemzetiségekről nem volt hajlandó tudomást venni.

Minden baloldalit, demokratát a szellemi ellenállásra ösztönzünk! Közvetlen környezetünkben beszéljünk ismerőseinknek, barátainknak arról, hogy a jelenlegi rezsim átírja a történelmet, mondjuk el az igazságot, beszéljünk nekik arról, hogy kik voltak a valódi hősök, kik küzdöttek a zsarnokok ellen. Akkor győzhet csak a diktatúra, ha mi magunk is elhisszük hazugságait!

Ne feledjük el Ady Endrét és Jászi Oszkárt, akik egy demokratikus, szabad és szocialista Magyarországban gondolkodtak Ne feledjük a magyar munkásmozgalom hőseit, akiket Tisza fegyverrel sem bírt visszatartani attól, hogy harcoljanak a jogaikért! Ne feledjük a korszak kiváló baloldali politikusait, Károlyi Mihályt és Garami Ernőt, akik megszervezték az elnyomás ellenére is a demokratikus ellenállást! Ne feledjük Stromfeld Aurélt és sok ezernyi vörös katonát, akik Tisza rendszerének összeomlása és totális veresége után sokáig sikerrel küzdöttek egy igazságosabb békéért, fegyverrel a kézben.

A BAL – Balpárt
A párt oldala a facebook-on: KLIKK