Megalakult a Baloldali Fiatalok Mozgalma!

Végre mozgolódnak a fiataljaink, megalakult a Baloldali Fiatalok Mozgalma és az alakuló összejövetelen az alábbi nyilatkozatot fogadták el!

A Baloldali Fiatalok Mozgalmának Alapító Nyilatkozata

Magyarországon rendkívüli a társadalmi elégedetlenség, a gazdagok és szegények közti szakadék hatalmasra nőtt, idegengyűlölet és rasszizmus fertőzi hazánkat! Egész országrészeket sújt a társadalmi és gazdasági válság. A fiatalok többsége nehéz helyzetben van, az oktatási rendszer romokban, nem csökkenti hanem növeli az egyenlőtlenségeket. Az iskolában látjuk, hogy vannak akik éhesen megfelelő ruházat nélkül vannak velünk és semmilyen segítséget nem kapnak.

Mozgalmunk képviselni kívánja a hagyományos baloldali értékeket, fontos alapelvnek tekintjük az osztályharcos szemléletet, fiatalok körében szervezői és segítői kívánunk lenni azoknak, akik változtatni akarnak a mai reménytelen állapotokon.
Küzdünk azért hogy a fiatalok élethelyzete és az oktatási rendszer átalakuljon. Nem a gazdagokat még feljebb emelő rendszer kell, hanem olyan ami minden fiatal számára egyenlő esélyt biztosít a felemelkedésre!
Elutasítjuk azt, hogy bárkit szociális helyzete alapján ítéljenek meg az oktatásban vagy a munka világában! Valljuk, hogy szükség van azok kiemelt segítésére, akik ebből a szempontból hátrányos helyzetben vannak. A korszerűtlen oktatási szemlélet és oktatási eszközök helyett modern és tudásalapú iskolára van szükség.
Kiállunk a fiatal munkavállalókért, védett környezetet és jogokat követelünk számukra a munkahelyeken. Több és jobb helyet a diákmunkásoknak, kizsákmányolásuk embertelenségét, munkájuk tanulmányokat veszélyeztető jellegét meg kell szüntetni!
Követeljük a munkahelyi demokráciáért, a fiatal dolgozókat sújtó előítéleteket fel kell számolni, meg kell szüntetni a hátrányos megkülönböztetésüket! Pályakezdőktől ne követeljenek irreális munkahelyi tapasztalatot A szakmunkások képzése mindenhol egyszerre legyen gyakorlati és elméleti.
A fiatal munkavállalók többsége nem tud dolgozni, mert lakhelyén nincs megfelelő munkahely, más településen viszont nem tudja megfizetni a lakhatást. Támogatott olcsó munkásszállókra van szükség Budapesten és a nagyvárosokban, az államnak és a munkáltatóknak támogatniuk kell a munkába járást.

Középiskolásoknak és a felsőoktatásban tanulók számára olcsó és minőségi kollégiumi ellátásra és szociálisan rászorultak ösztöndíj alapú támogatására van szükség.

A fiatalok egészségügyi ellátása ma pocsék tömegellátás, ehelyett minőségi szemléletű iskolaorvosi rendszer kell, melyben kiemelt szerep jut a normális szexuális felvilágosításnak, drogprevenciónak. Kiállunk a felelős gyermekvállalás mellett, minden középiskolában és egészségügyi intézményben legyen 18 éves fiatalok számára ingyenesen és diszkréten elérhető az óvszer és a terhességi teszt. Gyors és hatékony segítséget kérünk azoknak a lányoknak, akik fiatal korban teherbe esnek és nem kívánnak családot alapítani.

A tankötelezettség ismét legyen 18 év, de 16 évesen már szavazhassanak a fiatalok.

Azok számára, akik tartósan lemaradnak, 16 éves kor után külön felzárkóztató képzést követelünk a szamárpad és bukdácsolás helyett. Két év alatt szerezhessenek olyan képzettségeket és készségeket, amelyeket segíthetik, hogy 18 éves koruk után megfelelő munkát kaphassanak.

Tisztességes bért a pedagógusoknak, társadalmi presztízsük erősítését!

Már iskolai oktatás keretében legyen megszerezhető ingyenesen a jogosítvány és a nyelvvizsga.

A szociális migrációt rendkívül veszélyesnek tartjuk, mert kiürül az ország. Nem akadályozni kell az elvándorlást, hanem segíteni az ittmaradást a képzett munkaerő megfelelő szintű támogatásával elsősorban bérezés szempontjából.

A diákok érdekvédelmi rendszerét át kell dolgozni, jelen formájában szinte teljesen életképtelen szervezetekről van szó. Több és valódi jogot a diákoknak!

Szekularizált oktatási rendszert és az egyházi iskolák kiemelt támogatásának megszüntetését követeljük: Az iskolában legyen nagyobb tere a gyakorlati ismeretek átadásának, a hittan és az ekölcstan ne legyen kötelező.

A felsőoktatási államilag finanszírozott keretszámokat radikálisan növelni kell! A friss diplomások életét megnyomorító diákhitelek helyett újra ösztöndíjakra van szükségünk a felsőoktatásban.

Támogatjuk a liberális konszenzussal, és az illiberális államrenddel szemben a közvetlen-, illetve részvételi demokráciát, mint új alternatívákat. Az egyén közvetlenül beleszól az őt érintő döntések meghozatalába. A részvételi elv előtérbe helyezése a legtöbb esetben a fennálló képviseleti rendszer demokrácia-deficitjére, a képviselők korrumpálhatóságára, a politikai- és gazdasági elit összefonódására, a pártok rövidtávú választási érdekeit közzéppontba helyező működésmódjára, és az állampolgárok közügyekből való kirekesztettségére adott reakció.

Baloldali Fiatalok Mozgalma – Szociális és rendszerkritikus alternatíva

Mozgalmunkat 2018. január 27-én alapítottuk 9 fővel

Leiter Martin
Tóth Attila Ferenc
Saári Andonisz megválasztott ügyvivők

Keresd őket! KLIKK

  •  
  •  
  •  
  •