„A jóllét egy olyan állapot, amelyben az egyén képes fejleszteni a benne rejlő lehetőségeket”

Interjú Tomori Károllyal, az ISZOMM képviselő-jelöltjével.

Két lábbal áll a földön, célrendszerben gondolkodik és nem félős fajta ember Tomori Károly, aki egy különleges körzetben indul Budapesten országgyűlési képviselőjelöltként. A Belvárosban valahogy minden más; összetett érdekek mentén, bonyolult mechanizmusok alakítják az ottaniak életét. Ehhez pedig egy komoly, céltudatos, és vegytisztán baloldali politikus kell – véli Tomori.

Sokféle ember él a Belvárosban. Nagyon gazdagok és nagyon szegények is. Közülük Ön kiket képvisel inkább?

Programunk alapvetései elsősorban a bérből, fizetésből, esetleg nyugdíjból, szociális juttatásokból élők helyzetének, esélyeinek javítására irányulnak, és természetesen elsődlegesen ezeknek az embereknek az érdekeit kell képviselni. Pártunk jövőképében legfontosabb érték az ember, aki egészséges, felszabadult és művelt, a környezet, amely kiegyensúlyozott, tiszta és megújuló, valamint az együttműködő társadalom, amely szolidáris, vidám és versenyképes. Ugyanakkor fontos célként lebeg előttem egy élhető város képének kialakítása, környezetvédelmi, energiahatékonysági szempontokat szem előtt tartva. Úgy gondolom, hogy ez a célrendszer a választókerület minden lakójának jól felfogott érdeke, ezért bízom abban, hogy azoknak is szimpatikus, akik jobb életkörülmények között élnek.

De hogyan számolná fel a szociális válságot a Belvárosban? Ha van ott olyan egyáltalán…

Van bizony, csak nem a felszínen! Több, és kiszámítható jövedelemhez és biztos megélhetéshez kell hozzásegíteni az embereket, a valódi, rendes fizetéssel járó munkalehetőség biztosítása révén. Nélkülözhetetlen a teljesebb társadalombiztosítási védelem és az aktív időskor támogatása. A segélyek, családi ellátások összege minden területen növelésre szorul. A lakhatási problémák széleskörű kezelése érdekében fejleszteni kell a szociális bérlakásokat és növelni a számukat. Ez egyértelműen állami feladat. Ahogy a gyermekes családok életfeltételeinek javítása, a személyes szolgáltatások fejlesztése és a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek körülményeinek javítása.

Több ISZOMM-os jelölttel beszéltem már, de Ön meglepően egyszerűen és érthetően fogalmazza meg a „jóllét” fogalmát.  

A jóllét egy olyan állapot, amelyben az egyén képes fejleszteni a benne rejlő lehetőségeket, a munkáját eredményesen és örömmel képes ellátni, jó kapcsolatokat képes építeni másokkal, képes részt venni a közösség életében. A jóllét az emberek életének, a velük történt eseményeknek, a testükkel, a gondolataikkal és az életkörülményeikkel kapcsolatos.

Hogyan fogja ezeket az üzeneteket eljuttatni a belvárosi szavazók felé?

Az általam képviselt célok fontosságát hangsúlyozva, úgy érzem megfelelő meggyőző erővel rendelkezem. A pártom és saját magam anyagi helyzetét tekintve próbálom a magam kampányát megvalósítani, amihez elsősorban személyes kapcsolataimat és a közösségi médiát fogom használni. Tekintettel arra, hogy a szociális helyzet javítása csak komoly kormányzati előkészítő munka révén kezdődhet meg, annak elérkeztéig a társasházakkal, a klímaváltozással kapcsolatos problémák, a környezettudatossággal kapcsolatos célok megvalósításának első lépéseit próbálom megtenni.

Aki nem Belvárosi ember, annak hogyan magyarázná el, hogy mi foglalkoztatja az ottaniakat leginkább? Vagy másképpen: milyen a „bevárosi ember”? 

Ez nagyon összetett. Kérdés, hogy a négy meghatározó érzés – a boldogság, az elvárásoktól való szorongás, a félelem és a gyűlölet – mennyire van jelen a mindennapjaikban. A három legfontosabb félelem szerintem az élet bizonytalansága, kiszámíthatatlansága a betegségtől való félelem, és az anyagi bizonytalanság. ezek a félelmek a kiszolgáltatottság érzetét keltik az emberekben, és ez az érzés nagyban meghatározza a boldogság/boldogtalanság tudatot.

És milyen ember Ön?

Célorientáltnak gondolom magam. Azt hiszem a realitáshoz való viszonyom jó, ami abban is megnyilvánul, hogy nem félek az ismeretlentől, nem keresem görcsösen a biztonságot, úgy érzem, elég tapasztalatom van a helyzetek helyes megítélésében.

A jelen tevékenységeinek összefüggésbe állítása a múlttal és jövővel, ezek tervezése, szervezése fontos számomra.

És hogy’ jön ehhez a szocializmus?

Gyönyörűen illeszkedik. A szocializmus államforma, amely elkötelezett állampolgárai anyagi és szellemi jóléte iránt. Ehhez biztosítani kell az emberek jó egészségi állapotát, megfelelő lakhatását, táplálkozását, oktatását és foglalkoztathatóságát. Ilyen egyszerű.

Susánszki BenceMunkások Újsága

  •  
  •  
  •  
  •