A “jólléthez” való jogunkat nem korlátozhatja senki és semmi!

A Munkások Újsága Szabóné Kállai Szilviával, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) alelnökével beszélgetett. A politikusnő civilben pedagógus 2018 óta, előtte 22 évig takarítónőként dolgozott, mert a nyolc általános elvégzése után nem tanult tovább. Munka mellett érettségizett és szerzett pedagógus diplomát, jelenleg tanító néni és tanár is egyben. Roma népismeretet és lovári nyelvet tanít, emellett történelem és társadalomismeret szakon mesterképzésen tanul tovább.

Miként lesz egy roma takarítónőből értelmiségi?  

Mélyről indultam, ezért fontos érték számomra a tanulás, hiszen nem értékeltem fiatalként ezt. Az én koromban a fiatal romák többsége alig várta, hogy végre elhagyhassa az iskolapadot. Legtöbben már tizenhat évesen dolgoztunk. Felnőtt fejjel kezdtem el újra a tanulmányaimat, büszke vagyok arra, hogy ez egyfajta példamutatás olyan gyerekeknek, akik hasonló életmódban élnek, mint amilyenből én is jöttem. Mindent megteszek azért, hogy a roma diákok szeressenek iskolába járni, szeressenek tanulni. Cigány tanárnak hívnak a diákjaim és én érre büszke vagyok.

Miként kerültél közel a politikához és miért pont a Szolidaritás Mozgalom majd az Igen Szolidaritás?

Véletlen kerültem bele a politikába. Egyszerű életet élő takarítónő voltam akkor. Férjem rendvédelmi dolgozó, hivatásos tűzoltó volt több, mint húsz évig. Korengedményes nyugdíját 2011-ben megvonták a kedvezményekkel együtt, a szolgálati nyugdíját járandósággá minősítették visszamenőleges hatállyal. Teljes jogfosztottságot éltük meg és nem csak mi, hanem minden rendvédelmemben dolgozó kollégája. Nem akartunk csak morgolódni tehetetlenül, a Szolidaritás Mozgalmat a férjem találta meg és azonnal csatlakoztunk. Előtte még a partvonalról sem szemléltem az aktuális politikai eseményeket, de akkor kialakult bennem az a vélemény, hogy itt ellenállásra van szükség, nem lehetünk hiszékeny emberek, akiket bekebelez az álbaloldali Fidesz propaganda.

Akkor az igazi baloldali értékek képviseletét tapasztaltam a “Szoli”-ban, jó érzés volt tartozni valahova, ahol kiállunk tömegesen a jogtalanság és a Fidesz kormány ármányai ellen. Ami a legfontosabb volt, hogy elfogadtak, befogadtak engem és férjemet, Pepét a nyolc általánost végzett cigány embert is. Ebben a közösségben embernek érezhettem magam végre, igazi értékes embernek, akinek számit a véleménye! Sok inspirációt kaptam és önbizalmat, sok jó emberrel lett szoros kapcsolatom, barátságom.

Az Igen Szolidaritás megalakulásakor nem volt kétség, hogy csatlakozom, hiszen erre vártam régen, hogy egy igazi baloldali érzelmű és tenni akaró párt megalakuljon.  Soha nem felejtem el, amikor Huszti Andrea felhívott azt kérdezve, hogy csatlakozok-e. Azonnal igent mondtam.  Büszke vagyok, hogy alapító tagja lehetek én is az ISZOMM-nak.

Romaként és nőként is nagyon nagyon nehéz az élet Magyarországon. Hiszel abban, hogy lehetnek változások ezeken a területeken?

Ma a nők szerepvállalása a magyar társadalom minden területén, a gazdasági életben és a munka világában is fajsúlyos, azonban ennek ellenére szinte minden területen férfidominancia van. Miközben a nők legalább annyit dolgoznak, mint a férfiak erőltetik felülről azt a képet,  hogy a nők feladata a családi feladatok idilli ellátása. Mosás, főzés, takarítás, gyereknevelés 8-10 óra munka után és mintha ezt nem is akarnánk megbolygatni, mert ez a természetes. Itthon a női emancipáció első lépcsője az, hogy rámutassunk arra a tényre, hogy a nők sokkal többet cipelnek a hátukon és bár úgy tűnik többet bírnak, de a valóság az, hogy emiatt a túlterheltség miatt gyorsabban fáradunk és öregszünk is, mint a férfiak. Azt, hogy ebből a szempontból mennyire torz országban élünk, a jelenlegi politikai paletta mutatja, nagyon kevés politikusnő van az országban. Magyarországon tizenhárom százalék az országgyűlésben a női reprezentáció. Ha több nő lenne a politikában, sokat változna a politikai szemlélet és jobb döntések születnének, pozitív hatásunk lenne társadalmunk innovatív fejlődésére. Cigány nőként még ennyi esélyegyenlőség sem jut egy nőnek. A cigány családok körében még mindig a patriarchális rendszer működik zömmel. Régen még dolgozni sem engedték a cigány nőket a férjeik, mondván a háztartást vezesse és nevelje a gyerekeket. Ezt csupán a kenyérkereső családfő szerep, hagyomány, kultúra diktálta. Mi roma nők pedig alávetettként nőttünk bele a szerepünkbe. A szocializmus alatt, majd a rendszerváltás után azonban nagy mértékben  változott ez a szemlélet. Dolgozó nők lettünk mi is, mint a többségi társaink, de hiába tanultunk sokszor többet, mint a férfiak, hiába dolgozunk gyakran keményebben náluk, mégis az a többségi elvárás, hogy otthon maradjunk a konyhában, mert az a feladatunk és ez roma és nem roma nőkre egyaránt igaz.

A kérdésedre, hogy hiszek-e a változásban, a válaszom egyértelműen igen. Hiszem, hogy megérett az idő a változásra. Hiszem, hogy figyelembe veszik férfitársaink a bennünk rejlő képességeket, amellyel többet tehetünk társadalmi szinten. A szolidaritás itt is feltétlenül fontos, amelyben a nők lehetnek középpontban. Azt gondolom, hogy mi nők gazdagítjuk a férfiak álmait, és ezen nem is kell változtatnunk. Pedagógusi elhivatottságomban pedig törekszem arra, hogy ne csak egy nőt lássanak bennem a diákok, hanem egy univerzális emberképet, amellyel egyediségét és egyéniségét  erősítsem a gyerekeknek.

Az ISZOMM programjában nagy hangsúly helyeződik a szociális válság leküzdésére. Mely területeken, milyen lépésekre van szükség a párt szerint?

Társadalmi csoportjaink gyorsított tempóban szakadnak el egymástól, így a feszültség is nagyban nő. A szociális válságot csakis radikális változtatásokkal lehet megszüntetni. Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom dekrétuma, hogy idehaza is az embereknek egyensúlyt, nyugalmat, és biztonságot kell teremteni.

Az ISZOMM álláspontja, hogy ebben a nehéz helyzetben pénzt kell adni az embereknek a szociális válság enyhítés céljából. Azonnali béremelésre van szükség, ezért a minimálbért nettó 200ezer forintra kell emelni. A jelenlegi családi pótlékot meg kell triplázni, azaz 37.500 forintra kell emelni gyermekenként, a legkisebb öregségi nyugdíjat, amely jelenleg megalázó 28.500 forint, meg kell emelni 100.000 forintra, ahogyan a szociális minimum jövedelmet is 100.000 forintra szükséges emelni, amely járjon minden pályakezdőnek, álláskeresőnek, nyugdíjasnak, rokkantnak, otthonápolónak, egyszóval mindenkinek, akinek nincs ennyi bevétele. ISZOMM határozott álláspontja, hogy globalizált változások kellenek, amelyek célja az általános “jóllét”, a szociális biztonság, a normális fizetések, ingyenes oktatás, időseink megbecsülése.

Ma Magyarországon tőkés kapitalista haszonszerzés mindenek felett áll, gondoljunk csak Mészáros Lőrincre vagy Tiborcz Istvánra. Ebben az országban a dolgozó emberek, feledésre ítél szóval munkások a kizsigerelt áldozatok, de az idősebbek társadalmi megbecsülése is veszendőben van. Elégedett országra van szükség, ahol a fiatal generációink magabiztosak, céltudatosak, mert olyan jövőképük van, amelyben a mindennapoknak biztonsága van és ez a szociális biztonság mindannyiunk számára természetes. A “jólléthez” való jogunkat nem korlátozhatja senki és semmi!

Munkások Újsága – Kalmár Szilárd

MUON TV

  •  
  •  
  •  
  •