A munkásosztály helyzete napjainkban

A Marx Károly Társaság Fóruma és a Május Elseje Társaság szervezésében a Vasas Szakszervezeti Szövetség székházában lelkes hallgatóság előtt, Harsányi Iván történész vitabevezető előadásában került sor a munkásmozgalom jelenlegi helyzetének elemzésére. A történész leginkább a szakszervezetek helyzetének alakulását ismertette, ami szorosan összefügg a munkásosztály és a munkásmozgalom jelenlegi állapotával és aktivitásával.

A magyarországi és részben a fejlettebb kapitalista országok szakszervezetei, munkásmozgalmai rendkívül meggyengültek az elmúlt évtizedekben. Ez a munkásosztály strukturális változása miatt, a több százmilliós új bérmunkás tömegek integrálódásának a világgazdaságba (pl:Kína,India,Oroszország,Afrika és Délkelet-Ázsia munkásai), részben pedig a rendkívül erős és agresszív tőkés érdekképviseletnek és érdekérvényesítő képességüknek köszönhető, amely a széttagolt bérből és fizetésből élők tömegeit egymás ellen fordítja.

A hazánkban és a fejlettebb kapitalista országokban tapasztalható munkásmozgalmi hanyatlással ellentétben a harmadik világ egyes országaiban a szakszervezetek erősödnek. Gyakoriak a nagy munkástömegeket megmozgató sztrájkok és tüntetések, amikkel komoly eredményeket sikerült elérniük a fejlődő országokat kizsákmányoló nemzetközi tőke elleni harcban. Ez erőt adhat a világ nyugati felén a teljes reménytelenségben küzdő, sokszor a létükért harcoló, anyagi és humán erőforrásoknak szűkében lévő, csekély társadalmi támogatottsággal bíró szakszervezeteknek és munkásmozgalmi egyesületeknek, valamint a radikális baloldali pártoknak is. A tőke nemzetközi és a világon mindenhol egységes erővel támadják a munkásmozgalmat, pusztítják és számolják fel annak vívmányait. A munkásmozgalomnak is nemzetközivé kell válnia és egységesen kell felvenni a harcot az elnyomó és kizsákmányoló tőkés rendszerek ellen.

A vita során többször felmerült a hallgatóság tagjai között, hogy a mai modern korban kik tartoznak a munkásosztályhoz, mi a munkásosztály fogalmának jelentése. A marxi meghatározás szerint a tőkével és termelőeszközzel nem rendelkező, munkaerejét a munkaerőpiacon értékesítő személy a munkásosztály tagja. Jelenlegi modern világunkban azonban rendkívül szerteágazó és bonyolult a bérből és fizetésből élők egymáshoz való viszonya és különbözőségük egymástól, melyek sok esetben érdekellentéthez is vezetnek két munkás között. Például a nagyvállalatokat vezető menedzsmentek dolgozói, akik ugyan nem tulajdonosok de éppen annyira ha nem még jobban érdekeltek a profitmaximalizálásban és kizsákmányolásban mint maga a tulajdonos, vajon a munkásosztályhoz tartoznak? Esetleg külön kategóriába kell őket sorolni mint a tőkés érdekeket a leginkább érvényesítő reakciós réteget? Természetesen számtalan különböző érv, ellenérv és vélemény hangzott el, de abban egyetértés volt, hogy a jelenleg alig vagy egyáltalán nem pislákoló osztályöntudatot kell erősíteni és felépíteni a dolgozók tömegeiben, a megfelelő politikai-ideológiai neveléssel, oktatással. Magyarországon ez áthághatatlan akadályokba ütközik az uralkodó jobboldali keresztény-konzervatív kormány kíméletlen antikommunista propagandája, munkásellenes politikája, valamint a tőkés háttérhatalom mesterkedései miatt. Az előadás és vita konklúziója azonban egyértelmű volt. A proletariátusnak magának kell lépésről lépésre kitartó és álhatatos munkával, vasakarattal és következetességgel, fáradságot nem ismerve szembeszállni a nemzetközi tőke kegyetlen zsarnoksága ellen. Az egységes ideológiailag és politikailag képzett osztályöntudattal rendelkező proletariátus képes lehet a világot uraló és tömegeket megnyomorító tőkés elit hatalmának a megdöntésére és a szocializmus életrekeltésére. Megszűnik uralt és irányított profittermelő eszközként funkcionálni és saját kezébe véve a politikai és gazdasági életének irányítását egy békés, boldog mindenki számára élhető, igazságos társadalmat hozhat létre.

 

Bottka Roland

  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük