A nyilvánossághoz, közmunkásokhoz és döntéshozókhoz!

medgyes

Alulírottak Balázs Melinda, és Grószné Zsóri Irén, a Pusztaottlaka – Medgyesbodzás – Medgyesegyháza START közmunkaprogrammal kapcsolatban kifogást, észrevételt megfogalmazók nevében, az alábbiakról kívánjuk a nyilvánosságot tájékoztatni: A megjelent újságcikkek, nyilatkozatokat követően egyrészről megtapasztaltuk a többség szolidaritását, rokonszenvét, azért, hogy kiálltunk önmagunk és mások emberi méltóságáért, jogaiért, másrészről pedig a manipulált ellenszenvet, amit minden bizonnyal azok tápláltak, akiknek az érdekeit sérti, hogy a nyilvánossághoz fordultunk.

Kinyilvánítjuk, hogy nem a közmunkával általánosságban van problémánk, ezt azzal is alátámasztjuk, hogy az elmúlt 12 esztendőben szinte mindannyian számos közmunkaprogramban vettünk részt, ahol minden esetben kifogástalanul teljesítettük kötelezettségeinket. A mi kifogásaink kifejezetten a Pusztaottlaka gesztorságával működő START közmunkaprogrammal kapcsolatban merültek fel, azokban a kérdésekben, amelyekről a nyilvánosságot tájékoztattuk, amelyekről kép- és hangfelvétel készült és ezek alapján újságcikkek is születtek. Éppen ezért valótlanok azok a híresztelések, hogy Mi meghiúsítani akarjuk, meghiúsítjuk a közmunkaprogramot, veszélyeztetjük mások munkáját, szerény megélhetését.

Ezzel a valótlan híreszteléssel egyesek igyekeznek a közmunkásokat további félelemben tartani, és ellenünk hangolni. Legfontosabb kifogásunk az volt és továbbra is az, hogy a közmunkaprogram pályázati anyagát, támogatási szerződését, többszöri megismételt kéréseink ellenére, a mai napig nem hozta nyilvánosságra sem a gesztor Pusztaottlaka, sem pedig a program egyik résztvevője Medgyesegyháza képviselő-testülete, annak ellenére, hogy ezek közérdekű adatok, információk. Az indokolatlan, jogellenes titkolódzás, számos további kérdést vet fel: A pályázatban és támogatási szerződésben szerepel állami, önkormányzati földek ingyenes használatba adása? Ha igen, akkor miért kell a közmunkát a Földhivatal nyilvántartása szerint is, „magánszemély, magánszemélyek” tulajdonában lévő termőföldön, földterületen, telephelyeken teljesíteni? A támogatási szerződésnek mennyi a teljes összege, ebből mennyi a munkabér, a különféle megbízások, a beszerzésre kerülő anyagok, vetőmagok, tenyészállatok gépek, eszközök, stb. költség kerete?

Érdekeinket sérti és indokolatlannak tartjuk, medgyesegyházi- és bánkúti munkanélkülieknek miért kell „közmunkát” végezni településünktől távol Pusztaottlakán magánszemély, magánszemélyek tulajdonában lévő földterületeken, ráadásul EU-s és hazai közpénzekből, ahová önmagában a szállítás, utazás jelentős költségbe kerül? Úgy véljük, hogy számos olyan megoldatlan, ellátatlan közérdekű feladat van Medgyesegyházán, sőt számos új érték előállítására alkalmas önkormányzati tulajdonú termőföld, és egyéb ingatlan is rendelkezésre áll helyben. Kifogásoltuk és kifogásoljuk az elfogadhatatlan munkakörülményeket, illemhelyek, ivóvíz, pihenőhely és pihenési lehetőség hiányát. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy beteg, megromlott egészségi állapotú személyek is kénytelenek közmunkát végezni. Jogellenesnek tarjuk, hogy a medgyesegyházi házorvos, beteg, keresőképtelen, a közmunkában érintett személyeket nem vette és nem vesz táppénzre, csak „lábadozási szabadságra” és az így eltöltött időt később „le kell dolgozni”. Ezzel kapcsolatban is eredménytelenül tettünk panaszt, írásbeli bejelentést Medgyesegyháza jegyzőjénél. Mindezek súlyosan sértik törvényes jogainkat.

Szóvá tettük és ez is válasz nélkül maradt, hogy a jogszabályban rögzített 47 000 Ft/hó bérrel szemben miért csak alig több mint 44 000 Ft.-t kapunk? A fentiekben felvetett kérdéseinkre, kifogásainkra érdemi választ, cáfolatot nem kaptunk. Véleményünk szerint, nem minősül érdemi cáfolatnak az, hogy a 2012. május 15-én megfogalmazott panaszunkra, amelyről kép- és hangfelvétel készült, Pusztaottlaka polgármestere mindössze azt a „cáfolatot” mutatja fel, amelyben a Munkaügyi Központ ellenőre közel két hónappal korábban „rendben találta a pusztaottlakai közmunkát”.

Meglepetéssel tapasztaljuk, hogy ahelyett, hogy fenti panaszaink, megalapozott kifogásaink érdemben kivizsgálásra és megoldásra kerülnének, Pusztaottlaka polgármestere feljelenti az ügyről tárgyilagosan és jóhiszeműen tudósító országos lapot, valamint a képviselői esküjének megfelelően eljáró a nyilvánosságot tájékoztató országgyűlési képviselőt. Tovább fokozza meglepetésünket, hogy a polgármester 2012. március 21-én, hétfőre, közel 3 héttel a feljelentésében kifogásolt újságcikk megjelenése és egy héttel az általunk elmondott segélykiáltás után, Pusztaottlakára hívja, a sajtó képviselőit azzal, hogy „Megnézhetik a körülményeket, de az embereket meg is kérdezhetik, hogyan érzik ott magukat..”. Van, aki komolyan gondolja, hogy ennyi idő után változatlan helyszín várja az érdeklődő újságírókat?

Komolyan gondolja valaki, hogy a majd ott lévő függő, kiszolgáltatott, kilátástalan helyzetben lévő közmunkások képesek minden kényszertől, befolyástól mentesen nyilatkozni? Kérjük munkanélküli társainkat, a közfoglalkoztatásban résztvevőket, hogy ne engedjék, hogy egymással szembeállítsanak, kijátszanak minket! Mi mindannyiunk jogaiért küzdünk! Kérjük a közvélemény támogatását, szolidaritását, hiszen könnyen kerülhet bárki ilyen és ehhez hasonló, megalázó, kiszolgáltatott helyzetbe. Kérjük a döntéshozókat, Medgyesegyháza és Medgyesbodzás polgármestereit, képviselő testületi tagjait, hogy vizsgálják felül, a pusztaottlakai munkavégzést! Gyarapítsuk közösen településeink javait! Kérjük a sajtó képviselőit, hogy a hétfőre meghirdetett, sajtótájékoztatón kérjenek a fentiekben felvetett konkrét kérdésekre, panaszokra, a konkrét válaszokat. Érdemi, felelős nyilatkozatokat, elsősorban is a pályázat és a támogatási szerződés bemutatását, megismerhetővé tételét.

Medgyesegyháza, 2012. május 19-én

Tisztelettel:

Balázs Melinda Grószné Zsóri Irén

  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük