Bolba Márta: Ha Dopeman valóban segíteni akar a helyieknek, visszalép a javamra!

Budapesten a nyolcadik kerületi Teleki tér egyik pékségben beszélgetünk Bolba Mártával, aki előrehozott választáson a Magdolna negyedben indul független jelöltként.

A pékségben olcsó fagyit is kapni. Azok térnek be ide, akik egy cukrászdát nem tudnak megengedni maguknak, sokan láthatóan apróból kaparják össze a pénzt, maguknak nem, csak a gyerekeknek vesznek fagylaltot a meleg tavaszi délutánon. Itt kezdünk beszélgetni a a jelölttel, aki most éppen második fiával van otthon.

Márta 1986-ban született, nehéz körülmények között nőtt fel Sopronban. Mondhatnánk azt is, hogy munkás családból származik, édesapja egész életében segédmunkásként dolgozott, édesanyja pedig egészségügyi alkalmazott volt. Családjában Márta nem kapott vallásos nevelést, szinte magától fordult az evangélikus hit irányába. Máig meghatározó élmény számára, az a befogadó, polgári közeg evangélikus iskolájában és gyülekezetében, amelyet megtapasztalt. Éppen emiatt döntött úgy, hogy a lelkészi pályát választja, így a fővárosba költözött, ahol egyszerre járt az Elte bölcsészkarára és az Evangélikus Hittudományi Egyetemre.

A közéletiséggel húsz éves koráig csak alig-alig foglalkozott, azonban a 2006-os zavargások idején rádöbbent, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok ebben az országban. Kollégiumában hirtelen, gyors és számára riasztó radikalizálódással szembesült.

Márta lelkészként előbb a várban teljesít szolgálatot, majd kis kitérővel eljut a nyolcadik kerületbe. Itt egy apró evangélikus közösség működik, mely szeretettel fogadja a fiatal lelkésznőt, aki nem elégszik meg azzal hogy vezeti a közösséget. Kerületi szinten is aktivizálódni kezd, megkeresi a helyi civileket párbeszédet indít velük. A rendelkezésére álló közösségi tereket megosztja másokkal, főként a szegényeket támogató civil szerveződésekkel. Olyan tevékenységet folytat, amely véleménye szerint a legközelebb áll ahhoz a tanításhoz, amelyet egyháza is képvisel.

Helyzete hajléktalanság kriminalizálása, majd a menekültválság idején változott meg nyilvánvalóan. Aktivistaként különböző demonstrációkon, tiltakozó akciókon vesz részt. Képtelen elfogadni azt a megosztó és előítéletes szemléletet, amelyet a Kocsis Máté vezette kerület is képvisel. Józsefváros polgármestere azóta tekint ellenségesen a lelkésznőre és ma már az egyik legnagyobb ellenfeleként tartja számon őt, amit ékesen bizonyít, hogy megtagadta, hogy testületi ülésen felszólalhasson a lelkésznő.

A kávé után elhagyjuk a pékséget és rövid sétára indulunk abban a választókerületben, ahol Márta indulni fog. A villanyoszlopokon méregdrága plakátok lógnak párosával. Látható, hogy a Fidesz-nek, az MSZP-nek és a Jobbik-nak van pénze arra, hogy költséges és látványos megoldást válasszon. Márta plakátjai ezzel szemben egyszerűek és nem is lógnak a villanyoszlopokról. Egyet-egyet látunk lakatlan épületeken, szemetes foghíjtelkek kerítésein. Látszik, hogy amatőr civilek próbálják állni a versenyt a profikkal. Tervezik az önkéntesek által összerakott és villanyoszlopokra kihelyezhető plakátokat is, de kis összegű magánadományokból, apránként jön csak össze a rávaló, így késésében vannak a többiekhez képest. Séta közben arról beszélgetünk, hogy mik azok a problémák, amelyeket elsősorban meg kellene oldania kerületnek. Márta nem köntörfalazz: Kijelenti, hogy egy rendpárti kerület mérhetetlenül rendetlenül, koncepciótlanul működik, ezt kellene elsősorban helyre tenni.  A hivatalok átláthatatlan munkát végeznek, legtöbbször maguk sincsenek tisztában azzal, mit kellene tegyenek. Mély szakmai kritikával illeti a mostani működést. Szinte átláthatatlan a kerületi intézmények működése és nem csak kívülről, hanem belülről is. Emiatt akár évente is átszervezik ezek működését, így terelve el a figyelmet a működésbeli hiányosságokról. Ez azért ad okot a kritikára, mert Kocsis polgármester tökéletes és hatékony munkát ígért kampányai alatt. A rossz működés kárvallottjai azok az emberek, akik a kerületben élnek és valamilyen szempontból rászorulóak. Márta egy civil közösség tagja a kerületben, ennek a neve az hogy KÖZÖD. Természetesen kerületi közügyekkel foglalkoznak, erre utal a nevük is és szakmai alapon javaslatokat tesznek a kerületi intézmények vagy magának az egész önkormányzatnak a működését illetően. Nem puszta hőzöngésről van szó esetükben, kiváló szakmai alapokkal is rendelkeznek. Arra is volt már példa, hogy észrevételeik alapján 22 millió jogtalanul beszedett forintot utalt vissza az önkormányzat a kerületi lakásbérlőknek. Márta hangsúlyozza, hogy hasonló ügyből nem egy, hanem tucatnyi van évente a kerületben. Példaként hozza fel, hogy legtöbbször még azt sem tudják megmondani hátralékos lakbérek esetén az illetékesek, hogy pontosan mekkora a hátralék összege.

Márta szerint az április időközi választáson rendkívüli és éles verseny várható. A Fidesz önmagát is rossz helyzetbe hozva egy olyan jelöltet indít, akit ismernek a választókörzetben és akinek a munkásságához legutóbb a Koszorú utcai óvoda bezárása volt köthető. Ez nem egy olyan lépés, amellyel választás során dicsekedni lehet. Elsétálunk a bezárandó óvodához, útközben érintjük a kerületi “Lélek Ház”-at is, amely sokáig a hajléktalanok segítésének egy mintaprojektje lett volna a rendpárti jobboldal számára, de ma már szinte nem is hallunk róla. A kerületben, ahol fővárosi szinten a legtöbb hajléktalan él, nincsenek kivezető lakások, pedig 1000 önkormányzati lakás áll üresen! A Mátyás téren végighaladva egy képet akarok csinálni ez elhíresült játszótéri “labdázni tilos” tábla mellett, de a lelkésznő ezt a kérésemet elhárítja mert ugyan nagyon szánalmasnak találja az ilyen típusú tiltásokat, azonban hozzáteszi, hogy sokan azt gondolják ma már, hogy neki csak a játszótérrel van baja. Természetesen a labdázás tilalmát azonnal megszüntetné, de kampányában nem erre kívánja a hangsúlyt helyezni. Szerinte sokkal fontosabb az, hogy az önkormányzat a kerületre rendkívüli módon jellemző szociális problémákkal foglalkozzon. Ilyen véleménye szerint például az, hogy az utóbbi években duplájára nőtt az üres önkormányzati lakások aránya a kerületbe. Ma már 1000 üres lakás található, minden ötödik lakás használaton kívül van Józsefvárosban. Ezeket nem tervezik újra bérbe adni, sőt a legtöbből úgy történik meg a kilakoltatás hogy szinte azonnal lakhatatlanná is teszik az épületet. Ezzel akadályozzák ugyan az illegális beköltözést, de lehetetlenné teszik azt is, hogy a lakást funkciója szerint valaha még használni lehessen.

Márta szerint az is nagyon rossz ötlet, hogy a kerület értékesítsen a rendelkezésre álló majd 5000 lakásból 2000-et. Romos épületekben található lakásokról van szó az előterjesztés szerint, amelyek fenntartása jelen körülmények között is nagyon veszteséges az önkormányzat számára. Az értékesítéssel lényegében olyan felújítási terhet akarnak a mai bérlőkre rakni, amit megfizetni majd képtelenek lesznek. Azaz a tulajdonjog átruházása eladás révén újabb szociális problémáknak a gerjesztését fogja csak eredményezni

Ahogy sétálunk, Márta nagyon sok plakátja láthatóan meg van rohangálva matricáit sok helyen kulccsal kaparják le. Ezeket a képviselőjelölt pótolja. A kampányzárójára szóló meghívót személyesen ad oda sétáló embereknek.

Arra a kérdésre, hogy ki volt előbb ellenzéki jelölt, Bolba Márta vagy Dopeman, nem tud választ adni. Az nem volt kérdés, hogy az általa képviselt civil közösség indítson jelöltet, az MSZP esetében ugyanez már nem volt ennyire biztos. A kerületi szocialisták önkormányzati teljesítményét a képviselőjelölt lényegében nullának értékeli. Egy szocialista ül jelenleg a Józsefvárosi önkormányzatban, látható-mérhető teljesítménye nincs. Rajta kívül a Párbeszéd Magyarországértnak illetve a Demokratikus Koalíciónak van még összefogáspárti képviselőjelöltje 2014-ből. Márta a PM-es Erőss Gáborral és az LMP-s Jakabfy Tamással tud jól együttműködni. Látja, hogy erős csapatháttér nélkül még egy valóban aktív és kitartó képviselő munkája is rendkívül nehéz, ezért is van nagy jelentősége a KÖZÖD-nek, a képzett és tapasztalt szakértői csapatnak. Márta szerint éppen az a legnagyobb baj Dopeman-el, hogy egyedül nem valószínű, hogy bármit is el tudna érni ebben a testületben. AZ MSZP talán most azt gondolja, hogy néhány alkalommal szórakoztató lehet a szókimondó rapper, aki kiosztja majd Kocsis Mátét egy-egy testületi ülésen, azonban a civil jelölt szerint ez nagyon kevés lesz. Dopeman egyedül, nulla szakmai háttérrel és valódi kerületi beágyazottság nélkül semmit sem fog tudni felmutatni. A lelkésznő szerénytelenség nélkül állítja, hogy saját magát tartja a legjobb jelöltnek abból a szempontból, hogy ki mennyire van beágyazva a választókörzetben. Régóta olyan helyi emberekkel dolgozik együtt, akik felelősséget éreznek a lakóhelyük közügyeiben. Abban is biztos, hogy rá fognak a legtöbben voksolni. Dopeman mellett az szól elsősorban, hogy zenéjével megszólítja még ma is azokat az embereket, akik itt élnek. Kérdéses azonban, hogy ezek a csalódott és mindenkire dühös emberek el fognak-e menni szavazni a szocialista rapperre? Márta azzal zárja gondolatmenetét, hogy ha Dopeman valóban segíteni akar a helyi embereknek, akkor visszalép a javára!

A saját visszalépésének lehetőségét a független jelölt indulatoktól mentesen utasítja vissza. Úgy gondolja, hogy az a közösség, amelyet képvisel, nem azért végzi munkáját hosszú évek óta, hogy politikai háttéralkuk miatt visszalépjenek olyan jelölt javára, akinek az alkalmasságáról igazából meggyőződve nincsenek. Márta nem lép vissza, de Dopeman még arcvesztés nélkül megteheti.

A választókerületi séta során csak néhány új épülettel találkozunk, amelyek erődszerűek, falakkal, vastag rácsos magas kerítésekkel elválasztva a többségében omladozó, nagyon rossz állapotban lévő bérházaktól, amelyekre az önkormányzat nem akar, a lakók pedig nem tudnak pénzt költeni. Valóban rémes belegondolni, hogy ezeket a lakásokat privatizálni fogja Kocsis Máté önkormányzata és majd a mostani lakóknak kell a felújítási költségét előteremteniük. Az itt élő emberek jelentősebb hányada nagyon szegény, utcán sétálva is látható, hogy legtöbbjüknek a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelem előteremtése is rendkívül problémát jelent.  Vasárnap délután gyermekeikkel sétáló munkáscsaládokat látunk. Jelentős részük cigány, Márta elfogadottságát jelzi a tény, hogy többen közülük mosolyogva üdvözlik a lelkésznőt.

Ilyen előzmények után mi is kíváncsian várjuk, hogy mit hoz a jelentéktelennek tűnő józsefvárosi választás. A kerületben kemény évek jönnek, 2018-ban polgármestert kell választani mert Kocsis Máté ráunva az itteni dolgokra visszamegy a parlamenti politikába, helyére már 2019-es mandátumának lejárta előtt új polgármestert kell választani. Vele szemben a szocialisták minden választást elbuktak az elmúlt években. Dopeman most csodafegyverüknek tűnik, de annak a nyomát sem látjuk, hogy egy komolyan vehető csapat tűnjön föl a legnagyobb ellenzéki párt színeiben Józsefvárosban. Ezzel szemben az a civil közösség, amelynek Márta is tagja, nem csupán jelen van, de aktívan építően és támogatóan van jelen a kerületben. Ez egy olyan előny, amelyet tényleg nem szabad elkótyavetyélni politikai adok-veszek játékokban. Mi meggyőződtünk arról, hogy kire kell szavazni a nyolcadik kerületben! Bolba Márta jó jelölt és kiváló képviselő lesz az önkormányzatban.

Kalmár Szilárd
Munkások Újsága

MUON TV

  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük