Brutális számok, minden ötödik magyar szegénynek tartja magát, a legszegényebbek havi 41.000 forintból élnek

Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Háztartások életszínvonala című kiadványából.

A vizsgálat alapjául szolgáló adatokat a KSH veszi fel, a  lakosság saját bevallásán nyugszanak. A felmérésből sok olyan információ derül ki, ami más vizsgálatokból nem, például az, hogy milyen különbségek voltak a befolyó jövedelmük szerint szegénytől gazdagig tíz egyenlő csoportra osztott háztartások közt, milyen különbségek voltak a nagyvárosok és a kistelepülések háztartásai, illetve a gyerekes és gyerektelen háztartások közt.

A jövedelmi tizedek szerinti összehasonlításkor figyelembe kell venni, hogy az egy főre jutó jövedelmek nagysága függ a háztartás átlagos létszámától, ami az első tizedben 2,5, a legfelsőben pedig 1,8 – figyelmeztet a KSH.

A szegényebb háztartásokban többen élnek, többfelé oszlik a jövedelem, így még alacsonyabb az egy főre jutó érték.

A legszegényebb háztartásokban havi 41 ezer forintból éltek az emberek, míg a leggazdagabbakban havi 312 ezer forintból.

2019-ben az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 2 millió 6 ezer forint, nettó 1 millió 611 ezer forint volt a háztartások saját bevallása szerint. Egy főre jutó jövedelemről van szó, vagyis beleszámítanak a gyerekek, nyugdíjasok is, és jövedelemről, vagyis nem csak a munkából származó keresetekről, hanem szociális juttatások, nyugdíjak is beletartoznak.

Az éves egy főre eső 1,6 millió forintos nettó jövedelem azt jelenti, hogy egy átlagos magyar havonta fejenként 134 ezer forintból gazdálkodhatott.

Hatalmas különbségek figyelhetők meg azonban a jövedelmi helyzetben, ha a háztartásokat jövedelmük szerint sorba állítjuk, majd tíz egyenlő részre osztjuk. A legalsó jövedelmi tizedben az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 509 ezer forint volt, az országos átlag egynegyede, a legmagasabb tizedben ugyanez 4 millió 855 ezer forintot tett ki, az országos átlag 2,4-szeresét.

2019-ben a teljes népesség 17,7%-át, 1 millió 695 ezer főt érintett a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata, 118 ezer fővel kevesebbet, mint 2018-ban. A jövedelmi szegénységi arány 12,4%-ról 12,2%-ra, a súlyos anyagi depriváció 8,7%-ról 8,0%-ra mérséklődött. 350 ezer ember élt munkaszegény háztartásban, a népesség 3,6%-a.

További adatok a HVG-ben olvashatók.

MUON TV

  •  
  •  
  •  
  •