Buharin: Az „államkapitalizmus” a proletárdiktatúra rendszerében

Részlet „A gazdaságpolitika új irányvonala” című cikkéből

A teljes tisztánlátás kedvéért néhány szót kell szólnunk a proletárdiktatúra rendszerének „államkapitalizmusáról”. A magunk részéről ezt a terminust helytelennek tartjuk. De mivel a dolog nem a terminusokon múlik, hanem a „lényegen”, nem a szavakon, hanem az értelmezésen (és ebben a tekintetben a párt soraiban nincs semmiféle nézeteltérés), ezért ezt a „lényeget” külön ki kell emelnünk.

Az államkapitalizmus a nyugat-európai és amerikai értelmezésben a burzsoáziának a végletekig vitt mindenhatósága, amikor is a termelés a burzsoá állam kezében összpontosul. Ebben az esetben minden termelési eszköz tulajdonosa és legfőbb intézője a burzsoázia, állama alakjában. Amikor a proletárállam a koncesszionáriusnak bérbe ad egy vállalatot (vagyis ebben a történelemben példátlan esetben, amikor a tőkés a munkás bérlője), a vállalat tulajdonosa mindvégig a munkásosztály marad.

Ebből fakad a fejlődés teljesen eltérő jellege.

A szó igazi értelmében vett államkapitalizmusban az egész értéktöbblet a burzsoá állam, vagyis a burzsoázia kezébe kerül. A mi „államkapitalizmusunkban” (koncesszió, bérlet stb.) az értéktöbblet azonnal két részre oszlik: az egyik mint profit, a tőkés zsebébe vándorol: a másik százalékos befizetés vagy bérleti díj formáját ölti és államunké lesz, vagyis a proletariátus kezébe kerül.

Minél jobban megerősödünk, annál előnyösebb szerződéseket fogunk kötni, annál nagyobb lesz a proletár rész, amely egyre nő, s végül elnyeli a tőkés részét. Ez lesz a kommunizmus végső győzelme. És akkor kiderül majd, hogy a külföldi tőke, akaratán és szándékán kívül, akaratától és szándékától függetlenül, gazdaságunkban olyan „szakember” szerepét töltötte be, aki segítette kihúzni a sárból a szovjet gazdaság szekerét.

Az európai-amerikai jellegű államkapitalizmust a proletariátusnak forradalom útján kell megsemmisítenie. A mi „államkapitalizmusunk”, ha helyesen valósítjuk meg stratégiai tervünket, teljesen békés úton fog elhalni.

1921

MUON TV

  •  
  •  
  •  
  •