Félvérszerződés

Felröppent a hír, hogy hat országgyűlési és/vagy európai parlamenti képviselettel rendelkező párt (DK, Momentum, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd) némi civil nyitottsággal 2021. október 23-a után közös miniszterelnök-jelöltet kíván állítani, a még nyomaiban sem létező közös programjuk, illetve a még annyira sem formálódó 106 közös egyéni országgyűlési jelöltjük, illetve az ily módon valószínűsíthetően egy közös listájuk élére.

Sajnos a múlt sokszori és újbóli megélésének görcseit jelzi ez a szimbolikus dátum, jóllehet történelmet kevésbé egy már emlékezetes napon szoktak írni, hanem akkor, amikor éppen megérik a helyzet.

Nézzük azonban a tényleges üzenetet!

Hat párt tehát vérszerződést ígér a nemzetnek, hogy ők és csakis ők óhajtják megdönteni a NER-t, pontosabban Orbánékat, minthogy a NER léte azért nem kis mértékben az óhajtott győzelmük mértékétől is függ.

Ezzel egyszersmind eme szép küldetésből ki akarják rekeszteni az összes többi pártot, lett légyen az létező, vagy még meg sem született formáció. Az a megjegyzésük, hogy bizonyos mértékig engedik a civilek bejövetelét, az a mai névjegyzéket nézve annyit tesz, hogy nem zárják ki (alighanem, sőt!) Hódmezővásárhely polgármesterének miniszterelnök-jelöltségét.

A fenti egyenlet matematikai megjelenítése ez: O1G vagy Gy1G ?

A ‘félvérszerződők’ szerint a nemzet sorskérdése az, vajon marad-e Orbán neokonzervatív uralma, vagy azt felváltja a ‘hatok’ neoliberális rendszere? A választ pedig szeretnék a választópolgároktól megkapni.

Attól tartok, a választóknak csak egy kisebb hányada tudja, hogy a neokonzervatív, illetve a neoliberális vonalvezetés ugyanazon egy tőről fakad, vagyis keményen kapitalizmuspárti, ekként pedig az emberek sorsa szempontjából lényegében közömbös választást jelent. Mondjuk a nemzeti és oligarchikus karakter erősebb a mai kormányzók oldalán, a szabadelvű rétegpolitizálás pedig a másikon. Ennyi.

Aki a fenti kérdés eldöntésében érdekelt, az minden bizonnyal el fog menni szavazni, és dönt a maga voksáról.Minthogy a társadalom jóléte, jólléte, vagy úgy összességében a jó élet szempontjából nem ez a létkérdés, így családi identitások, vonzalmak, esetleg egyéni szimpátiák, avagy tanult tulajdonságok, netán bevett hazugságok mentén valamelyik oldal győzni fog. Nincs kétség, 2022-ben sokkal többre még nem futja.

Igen ám, csakhogy erősödő félben vannak azok a politikai generációk (zömmel fiatalok), amelyek sem a “folytatjuk”, sem a “visszaállítjuk” hívószavakra nem vevők. Ők jellemzően a nem szavazók (ide sorolhatók a Kétfarkú Kutyapárt mégis szavazói), valamint a két nagy neoklasszikus csoport ‘orrbefogós’ csoportjai, egyaránt. Jelenleg ez a hányad nagyjából a szavazásra jogosultak 40 %-át teszi ki. Ők a “megteremtjük” kifejezésre inkább hajlanának, főként hogy világosan látják, miként rohanunk az ‘ökocídium’, vagyis a földi élet legyilkolása felé úgy, hogy menetközben egyre szegényebbek leszünk.

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, rövid nevén az IgenSzolidaritás, még rövidebben az ISZOMM pont erre a (ma még “csak”) 40 százaléknyi szavazattömegre összpontosít, persze úgy, hogy pártállástól függetlenül a 4,5 millió dolgozó, valamint a 2 millió majdani dolgozó, illetve a 3 millió volt dolgozó érdekeit képviseli. (A “maradék” a vékony, de annál gazdagabb uralkodó osztály.)

Programunk vonzerejét egyelőre csak vélelmezzük, mert az mostantól kezdve tud megmutatkozni. 2022-ig sok minden történhet (vagy sem), mi viszont hisszük, hogy jövőképünk számottevő sokaságú szavazópolgárt fog mozgósítani az urnákhoz. Minthogy mi kevésbé a jövőt, hanem főként a múltat és a jelent akarjuk leváltani, ezért óhatatlanul ellenzékiek vagyunk. Ha a jövő kovácsainak egy része nem kér az együttműködésünkből, azt tudomásul vesszük, bár előre szólunk, hogy ezzel akár ők maguk állítják elő azt a lehetséges számtani helyzetet, hogy a nálunk jelentkező szavazatok integrálásával akár győzhettek is volna.

Bár soha nem késő. Ha tán az ISZOMM képviselőinek szavazatai kellenek egy majdani kormánykoalícióhoz, arról programalapon lehet tárgyalni. Ha víziónkat mégsem tudjuk vonzóvá faragni a választók számára, akkor pedig az az örömünk marad, hogy legalább megjelenítettünk egy lehetséges jövőképet, mint kívánatos alternatívát.

Fenti írásomat kérem, tekintsük előszónak ahhoz a politikai programhoz, amelynek első száz pontját most bocsátjuk társadalmi vitára, s egyben melegen ajánlva megfontolásra a ‘félvérszerződők’ számára is.

Szanyi Tibor, miniszterelnök-jelölt, az ISZOMM alelnöke

  •  
  •  
  •  
  •