Hitler és még sokan mások gaztettei

Az év embere és a nap ostobája

Történt, hogy egy orvosnak kiváló, történésznek viszont eléggé csapnivaló újbudai polgármester szerint Hitler pályafutásának 1938-ig tartó “munkája, amit addig kifejtett, az gyakorlatilag Németország felemelkedését hozta, méghozzá látványosan a világgazdasági válság után”.

Nos, nem kell senkinek avatatlanul történészt játszani, de az eléggé közismert, hogy Hitler az 1923-as sörpuccsal való politikai színre lépése elejétől fogva hisztérikus antiszemita volt. 1934-ben immár kancellárként megmutatta hatalomgyakorlási elképzeléseit az “ún. hosszú kések éjszakáján”, illetve a Reichstag felgyújtásával, továbbá a német parlamentarizmus totális felszámolásával.

Szóval amire a polgármester úr hivatkozik, az valójában mindössze 3-4 év hitleri országlás lehetett, amelynek során sorozatos zsidóellenes pogromok terrorizálták Németországot, továbbá az emlékezetes 1936-os berlini olimpia is lezajlott, valamint ez a gazember a teljes német nagyipari kapitalizmust állami irányítás alá vette, és átállította parancsuralmi hadigazdálkodásra. Ebből ugyan következhetett a Harmadik Birodalom félelmetes megerősödése, azonban az ország felemelkedése semmiképp.

A mába pillantva Magyarország felemelkedése sem következett be Orbán 10 évnyi autokrata irányítása alatt, bár kétségtelenül lett egy igen erős állami elnyomógépezet, alárendelt gazdaság, valamint aljas propagandával kísérten csúcsra jár a nép zabolátlan kizsákmányolása, amely szerint az elsöprendő ellenzék gaz ármánykodásai dacára is minden épül-szépül….

Hitler addigi gaztetteit az egész világ látta, így egészen biztosan a Time Magazine szerkesztősége is, amely 1927 óta saját, belső hatáskörében osztja a “Person of the Year” titulust (amit kicsit sután az ‘év emberének’ fordítottak magyarra), éspedig annak a férfinak, nőnek, vagy gondolatnak, amely a megelőző évben a leginkább befolyásolta az eseményeket. Nos, Hitler sajnos megfelelt ennek a kritériumnak, ami a legkevésbé sem valamiféle pozitív igényből fakadt. Nem mellesleg Hitlert követően még néhány további diktátornak is kijárt ez az “elismerés”, sőt, Sztálinnak például kétszer, azaz rögtön Hitler után 1939-ben, majd 1942-ben ismét.

Egy szó mint száz, a Time Magazine “Év embere” nem éppen Nobel-díj kategória. Ennyit talán illett volna tudnia a polgármester úrnak is.

– bankski –

MUON TV

  •  
  •  
  •  
  •