Joe Biden külpolitikája az amerikai dominancia fenntartásáról, nem a demokráciáról vagy az emberi jogokról szól

Joe Biden a héten töltötte első 100 napos hivatali idejét. Külpolitikája a vártnál is rosszabb, az a groteszk elképzelés vezérli, hogy most és mindörökké az USA-nak kell irányítania a világot.

A legfontosabb dolog, amit a Biden-kormányzat eddigi külpolitikájáról tudni kell, hogy szerkezetileg azonos a második világháború óta minden amerikai elnök külpolitikájával. Egyszerűen fogalmazva ez egy olyan külpolitika, amely a világuralom elve köré szerveződik. Biden vezetése alatt az Egyesült Államok továbbra is azt fogja tenni, amit az 1941-ben Henry Luce sajtómágnás által meghirdetett úgynevezett “amerikai évszázad” ideje alatt tett: a világot gazdasági és katonai eszközök kombinációjával fogja uralni.

Biden emberei biztosítani fogják, hogy az amerikai dollár maradjon a világ globális tartalékvalutája; hogy az amerikai fegyveres erők továbbra is hozzáférjenek a nemzet mintegy hétszázötven tengerentúli támaszpontjához; és hogy a kormány továbbra is elképesztő összegeket költsön a hadseregre. Biztos, hogy hallani fogunk különböző taktikai változtatásokról, amelyeket Biden végrehajt – és még tárgyilagos nyilatkozatokat is láthatunk arról, hogy “kormányának az emberi jogok iránti elkötelezettsége [az] egyik pillére külpolitikájának” -, de az amerikai imperializmus továbbra is az uralkodó valóság marad a Földön élő emberek többsége számára.

Az amerikai baloldal eközben furcsa helyzetben van. Bernie Sanders kampánya és az olyan baloldali politikusok sikere, mint Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar és Rashida Tlaib megmutatta, hogy a választók valóban kiéhezettek a status quo kritikájára. Ezzel egyidejűleg azonban Sanders veresége és az AOC, Omar és Tlaib relatív gyengesége azt sugallja, hogy a szocialistáknak vissza kell lépniük és át kell gondolniuk az amerikai államhoz és magához a hatalomhoz való általános hozzáállásunkat.

A külpolitikának központi szerepet kell játszania ebben. Még ha Sanders meg is nyerte volna az elnökséget, akkor is nehéz lett volna a hatalmát antiimperialista célok érdekében használnia nem utolsósorban azért, mert mi, szocialisták még nem értjük teljesen, hogyan működik a ténylegesen létező amerikai birodalmi állam. Ez az államalakulat egyedülálló a világtörténelemben: Nemcsak valóban globális, hanem a hatalmat a közintézmények, multinacionális vállalatok, tanácsadó cégek és agytrösztök átláthatatlan hálózatán keresztül osztja szét. Annak kitalálása, hogy hogyan alakítsuk át és hogyan dolgozzunk ebben a hihetetlenül összetett mátrixban, jelentős intellektuális munkát igényel. Ez egy olyan projekt, amelynek a jelenleg hatalmon kívüli, de remélhetőleg fényes jövő előtt álló baloldalnak is szentelnie kellene magát.

Ezzel elérkeztünk Biden első száz napjához. Az új elnök eddig azt ígérte, hogy a 2001. szeptember 11-i támadások huszadik évfordulójáig kivonja az összes amerikai csapatot Afganisztánból; nem csatlakozott az iráni nukleáris megállapodáshoz; visszavonta az Egyesült Államokat az éghajlatváltozásról szóló párizsi megállapodásból; megkezdte az európai és ázsiai szövetségesekkel való kapcsolatok újjáépítését; és agresszív magatartást tanúsított Oroszországgal és Kínával szemben.

Összességében Biden az amerikai külpolitika restaurációs megközelítését fogadta el, amely három cél köré szerveződött: az afganisztáni amerikai beavatkozás befejezése; az amerikai “vezető szerepébe” vetett hazai és nemzetközi hit helyreállítása; és az amerikai dominanciához való hozzájárulás előállítása otthon és külföldön egyaránt a nagyhatalmi verseny és egy “új hidegháború” kísértetének felemlegetésével.

A kérdés persze az, hogy Biden restaurációs programja sikeres lesz-e.

Egyrészt valószínűtlennek tűnik. Az USA globális vezető szerepe egyre kevesebb hazai és nemzetközi támogatást élvez. Az afganisztáni, iraki, líbiai, szíriai, jemeni és egyéb kudarcok arra késztették a fiatal amerikaiak többségét, hogy az amerikai külpolitikáról alkotott véleményüket megváltoztassák. Amint arról a Pew nemrégiben beszámolt, a tizennyolc-huszonkilenc évesek nagyon érdekeltek a külföldi katonai kötelezettségvállalások leépítésében, és kevésbé tartják fontosnak a külpolitikát, mint idősebb társaik. Ha a dolgok változatlanok maradnak, ez arra utal, hogy az Egyesült Államokra belföldi nyomás nehezedhet globális jelenlétének csökkentése érdekében.

Ráadásul Donald Trump kiszámíthatatlan elnöksége számos amerikai szövetségesnek azt sugallta, hogy nem biztos, hogy mindig számíthatnak az Egyesült Államokra. Angela Merkel sokak nevében beszélt, amikor 2017-ben kijelentette, hogy Trump elnöksége azt jelzi, hogy az amerikai szövetségeseknek “valóban a saját kezünkbe kell venniük a sorsunkat”.

Másrészt az amerikai birodalom struktúrája nagyrészt változatlan marad, és kevés komoly ellenállásba ütközik. A fiatal amerikaiak talán széles körben szkeptikusak az amerikai katonai hatalommal szemben, de az 1973-ban létrehozott önkéntes haderő és a katonai magánvállalkozók egyre szélesebb körű alkalmazása az amerikai háborúk megvívására azt jelenti, hogy az amerikaiak többsége védve van a birodalmi politika legközvetlenebb hatásaitól. Elmúltak azok az idők, amikor a különbözőbb hátterű fiatalok harcoltak és haltak meg külföldi háborúkban (ez az egyik oka annak, hogy a háborúellenes mozgalom ma olyan gyenge). Ráadásul az amerikai kapitalisták óriási hasznot húznak a dollár hegemóniájából, és kevesen fogják ezt harc nélkül feladni.

És a magas államvezetés szintjén az olyan amerikai szövetségesek, mint Merkel, panaszkodhatnak az amerikai kiszámíthatatlanságra, amennyit csak akarnak, de az igazság az, hogy a világ számos országa, Németországtól Dél-Koreáig, Izraeltől Szaúd-Arábiáig, szívesen támaszkodik az Egyesült Államokra, amikor az nekik megfelel – és ez gyakran így is van. Nem valószínű például, hogy bármelyik nyugat-európai ország elutasítaná Biden újbóli megerősítését az Egyesült Államok NATO iránti elkötelezettségének, amelyet júniusban, első európai látogatása során ígér.

Mindez azt jelenti, hogy a közelmúltbeli és számtalan kudarca ellenére az amerikai birodalom továbbra is erős – nagyon erős. Az elmúlt ötven év során az amerikai döntéshozók egymást követő generációi hatékonyan védték meg az egyszerű amerikaiakat a nemzet birodalmi kalandjainak számos közvetlen következményétől, mialatt olcsó fogyasztási cikkekkel látták el őket. Eközben egyetlen más nemzetnek – sem Oroszországnak, sem Kínának – sincs olyan képessége, hogy kihívója legyen az amerikai katonai és gazdasági hatalomnak.

Ha a baloldal változtatni akar ezen a helyzeten, és segíteni akar a nemzetközi rend demokratikus, egyenlőségi alapokon történő újjászervezésében, akkor hosszú küzdelemre kell felkészülnünk, amely messze túlmutat egyetlen elnöki cikluson, még kevésbé annak első száz napján.

Forrás: Jacobin

Munkások Újsága

  •  
  •  
  •  
  •