Jogállam a mai Oroszország? Ez egy fontos kérdés!

Az elkövetkező októberi napokban jubileumi dátumot kell ünnepelnie Oroszország népének és vezetésének: A modern állam – az Orosz Föderáció – megalakulásának 30. évfordulóját. A régóta fennálló hagyomány szerint minden évforduló, függetlenül annak jellegétől vagy nagyságrendjétől, fokozott, sőt különleges figyelmet vonz. Egy új állam létrehozásával, új társadalmi-politikai rendszerével kapcsolatban ez hatványozottan így van.

Ezért véleményem szerint az 1993. októberi oroszországi események mély, alapos és elfogulatlan elemzést igényelnek. Figyelembe véve azok jellegét, amelyek, mint hamarosan világossá vált, államcsínynek minősültek. E célból, ha röviden is, de vissza kell térni az akkori történésekhez és emlékezni kell rájuk. Hogyan történt mindez?

Az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság (RFSR) Legfelsőbb Tanácsával elégedetlen Jelcin elnök úgy döntött, hogy feloszlatja azt. Az Alkotmánybíróság ezt a döntést törvénytelennek ítélte és elmozdította hivatalából Jelcint. Meg kell jegyeznem, hogy valamivel később V. D. Zorkint, akinek a vezetésével a Jelcinről szóló döntés megszületett újra kinevezték ugyanarra a posztra, és a mai napig ebben a pozícióban van.

Miután jogilag eltávolították az elnöki tisztségből, Jelcin munkanélküli állampolgár lett, bár elnöki ambíciókkal. Ezek az eleve túlzó ambíciók aztán egy hallatlan államellenes bűncselekményhez vezették.

Az RSFSR törvényesen megválasztott Legfelsőbb Tanácsának, ahol akkoriban a népképviselők ültek, harckocsiágyúkkal való szétlövése példátlanul brutális támadás volt az általuk képviselt szovjet hatalom ellen.

Egy Jelcin nevű tolvaj munkanélküli orosz állampolgár ellenforradalmi államcsínyt hajtott végre. Ennek a bűnözőnek az első, hangsúlyozom, törvénytelen döntésével megszűnt a szovjetek hatalma, amelyért védelmezőinek tízmilliói adták életüket a polgárháború és a Nagy Honvédő Háború alatt.

1993 októberében megszületett a modern állam, az Orosz Föderáció. És most mindenki, beleértve vezetőit és mindenekelőtt az elnököt is, mondja meg: mi államunk jogi jellege? Érdekes lenne hallani az Alkotmánybíróság elnökének véleményét is erről a kérdésről.

Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi elnök, V. V. Putyin és legközelebbi segítői csak viccelnek. Putyinnak és legközelebbi segítőinek semmi közük ehhez a bűnügyi történethez, de szeretném elmondani, hogy az orosz népnek ismernie kellene az álláspontjukat. Mindegy, hogy most ki mit mond, de kiderült, hogy a jelenlegi államunk bűnben “született”, ezért nem igaz az Alkotmányunkban leírt meghatározás, hogy az Orosz Föderáció jogállam. Nagy sajnálatunkra NEM jogállam.

A modern Oroszország születésének bűnös eredetét hivatalosan még senki sem ismerte el, vagy ítélte el, és még az Alkotmány is elismeri annak jogilag törvényes természetét.

Vlagyimir SELEZNZEV, a Nagy Honvédő Háború veteránja, nyugalmazott 1. rendfokozatú százados. Moszkva.

Forrás: PRAVDA

  •  
  •  
  •  
  •