Lenin vagy Sztálin mondta, esetleg Zsukov? Egyikük sem…

Az orosz egy hagyományosan filozófikus nemzet, nagyjaik mindenkoron szerettek bölcs dolgokat mondani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden ilyen mondás valóban el is hangzott vagy valóban köthető ahhoz, akinek a szájába adja az utókor. A szovjet vezetők esetében a dolgot nehezíti az is, hogy számtalanszor gagyi antikommunista propaganda áll a háttérben, Lenin és Sztálin sokszor épp az ellenkezőjét mondta annak, mint amit nekik tulajdonítanak, de ez az utókort, főleg a komcsiutálókat nem zavarja, bőszen hajtogatnak olyan dolgokat, amelyeknek a valósághoz semmi köze sincs.

Nézzünk is pár híres, de totálisan téves idézetet:

„Nincsenek nélkülözhetetlen emberek” és „Nincs probléma, ha nincs ember” – Sztálin

Bármennyire is kemény zsarnok volt Sztálin, hivatalosan soha nem ejtette ki ezeket a szavakat. „Nincs gond, ha nincs ember” – ezt a mondatot Anatolij Ribakov adta Sztálin szájába Arbat gyermekei című regényében. Az író bevallotta, hogy nagyon mulatságos volt látnia, hogy ezeket a mondatokat később újságírók, sőt még történészek is idézték, amikor arról írtak, hogy Sztálin milyen rémes ember volt.

A „Nincsenek nélkülözhetetlen emberek” – ez egy kifejezés, amelyet szintén Sztálinnak tulajdonítanak, de ez is egy szépirodalomi alkotásból való. Alekszandr Kornyejcsuk elfeledett szovjet drámaíró „Frontvonal” (1942) című darabjában szerepel. Az idézetnek valós gyökere is van, Joseph Le Bon a francia forradalom idején az arisztokráciával való kíméletlen bánásmódjáról ismert francia politikus mondta ezt azoknak, akik szakértelmükre hivatkozva könyörögtek az életükért. Később Le Bon-t hatalommal való visszaélés miatt kivégezték.

“Nem kell kímélni a katonákat, majd a nők többet fognak szülni belőlük!” – Zsukov

Ez is hamis idézet, ami nagyon népszerű azok körében, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a szovjet világháborús győzelem annak a katonai taktikának köszönhető, hogy kíméletlenek voltak saját katonáikkal a Vörös Hadsereg tábornokai. Az idézetet Nagy Péternek is tulajdonították, de ennek se találni nyomát. Valószínű, hogy a mondat összefüggésben lehet Alexandra cárné II. Miklós cárnak küldött levelével, amelyben felvázolja az első világháború (1916. augusztus 17.) nagy veszteségeit: „A tábornokok tudják, hogy még mindig sok katona van Oroszországban és ezért nem kímélik az életüket, de ezek tökéletesen kiképzett csapatok voltak, és hiába a hatalmas áldozat.”
Egy másik változat szerint Apraksin tábornok, a gross-jägersdorfi csata során (1757) megtagadta a lovasság támadásba indítását, azzal, hogy: „A lovakért aranyat adtunk, a katonákért nem, majd a nők többet fognak szülni.” Azonban ez is csak egy feltételezés, konkrét hivatkozás nélkül Alapvetően úgy tűnik, hogy ezt az idézetet senki sem mondta, reméljük, hogy a jövőben ez a hülyeség is a helyére kerül.

„Akármelyik szakács képes elkormányozni egy országot.” – Lenin

Ez a mondat, amelyet gyakorlatilag minden szovjet férfi és nő, fiú és lány ismert, pontosan ellentétes azzal, amit Vlagyimir Lenin mondott. „A bolsevikok megtartják-e az államhatalmat?” című cikkében (1917) ezt írta: „Nem vagyunk utópisták. Tudjuk, hogy képzetlen munkás vagy szakács nem tudja azonnal elvégezni az államigazgatási munkát… De követeljük az azonnali szakítást azzal az előfeltevéssel, hogy az állam irányítását, a mindennapos kormányzati munkát csak a gazdag vagy gazdag családból származó tisztviselők képesek elvégezni.”
Vlagyimir Majakovszkij költő valószínűleg maga is hozzájárult ennek az idézetnek a hamis értelmezéséhez, aki egyik költeményében ezt írta:

„Minden szakácsot megtanítunk az állam kormányzására.”

Hát, így állunk ezekkel a mondásokkal, a propaganda, főleg az antikommunista propaganda nem valóságérzékeny, így ezekkel a mondásokkal csak óvatosan, mert nagy eséllyel bizonyítják be vitapartnereink, hogy szellemileg (is) igénytelenek vagyunk…

Forrás, kép: RBTH

  •  
  •  
  •  
  •