Miért hagyjuk, hogy a tőkések a feltétel nélküli alapjövedelemmel vicceljenek?

Pénz Thinkstock

Teljes nevükön kiírva a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) és a Szociális Minimumjövedelem (SZM) viszonyáról lesz szó.

Az apropót az szolgáltatja, hogy a vírusválság nyomán előálló, elképesztő méretű szociális válságot a baloldali vezetésű spanyol kormány mintegy 850 ezer háztartás esetében direkt pénzjuttatással kívánja ellensúlyozni. A sajtó ezt felkapva, helyenként alapjövedelemként aposztrofálja ezt az eleve átmenetinek szánt, rendkívüli intézkedést, amely egyébként a teljes spanyol nyugdíjkiadások felével egyenértékű, azaz összességében 5,5 milliárd eurót tesz ki. Azonban szó sincs alapjövedelemről, t.i. kifejezetten rászorultsági alapon fog járni, továbbá egy éven belül kiváltani szándékozzák egyéb szociális intézkedésekkel.

Egy szó mint száz, a Feltétel Nélküli Alapjövedelem a legkevésbé sem baloldali vízió, s a spanyol baloldal nevében is szigorúan kikérhetjük magunknak az általuk most bevezetendő Szociális Minimumjövedelem ilyetén meggyalázását.

A Feltétel Nélküli Alapjövedelem mai alapkoncepcióját bizonyos Götz Werner nevű ember adta közre, aki foglalkozását tekintve vadkapitalista, közelebbről az általunk is ismert DM (Drogeriemarkt) Svájcban élő német tulajdonosa. Gondolatának lényege, hogy a kapitalizmus ne bíbelődjön a szociális problémákkal, hanem bármilyen feltétel nélkül adjunk mindenkinek egy adott jövedelmet, és kész! Ha valakinek dolgozni lenne kedve, akkor hajrá, keressen annyi pénzt, amennyit csak bír. Az áfa kivételével az adókat is megszüntetné, bár ezt azért 100+ %-ra emelné. Természetesen külön fizetni kellene az oktatásért, az egészségügyi szolgáltatásokért és mindenért, egyszersmind a nyugdíjrendszer is eltűnne.

Nos, ezt a meglehetősen meredek vázlatot kezdték el vegyítgetni, szépítgetni a különböző politikusok, egészen a mai sommás és zavaros képig, azaz minden maradjon a régiben, leszámítva hogy mindenki kapjon valami ingyenpénzt. Hát, gyakorlatilag ez a torzszülött lenne a – hibásan értelmezett – Feltétel Nélküli Alapjövedelem.

Az FNA lényege azonban a feltétel nélküliségben áll, tehát mindenki megkapná, állampolgári jogon. Mészáros Lőrinctől kezdve, Orbán Viktoron át az utolsó munkakerülőig, mindenki. Gyermek, felnőtt, agg, mindenki. Az egybemosások alapja, hogy sok helyütt létezik némileg hasonló társadalmi szolgáltatás, úgymint a családi pótlék, illetve a legkisebb öregségi nyugdíj. Igen ám, de ezek sem feltétel nélküliek, ugyanis az egyikhez gyereknek, a másikhoz pedig öregnek kell lenni!

A modern baloldali felfogásban a szociális juttatások viszont rászorultsági alapon járnak (‘means tested’). A fejlettebb országokban a szociális ellátórendszerek kívánatos árnyaltsága folytán szinte mindenki rendelkezik valamilyen jövedelemmel. Legtöbben munkajövedelemmel, illetve ebből fakadó nyugdíjjal, amelyeket kiegészít sok minden egyéb. Létezik viszont egy olyan átható társadalmi igazságosság, hogy a létminimum legyen alapjog, azaz ha valakinek nincs meg az ehhez szükséges jövedelme, azt egészítsük ki erre a szintre. Nos, ezt hívjuk szociális minimumjövedelemnek.

A hazai pártok közül (egyéb baloldali választék hiányában) az IgenSzolidaritás nevű formáció forgalmazza ezt az elképzelést, mi több aktuálisan várja is a többi ellenzéki párt véleményét, jobb esetben csatlakozását. Az ajánlat centruma 100.000 forint/hó/fő. Ha tehát valakinek 99.000 forint nyugdíja van, az ebben a rendszerben a kiegészítés csak ezer forint pluszt jelent. Ha pedig a 28.500 forintos legkisebb öregségi nyugdíjat kapja, úgy 71.500 forint a szükséges pótlás.

Hasonlóképpen a munkanélküli ellátás szintje ugyanez lenne, még akkor is, ha sokan felszisszennek, vajon miért kéne naplopókat tízezerszázra “jutalmazni”. Nos, azért, mert le kell számolni azzal az illúzióval, hogy emberek ez alatt élnének. Nyilván ilyen is van, de az embertelen, például megannyi rokkant esetét nézve. A legtöbb számkivetett ugyanis a hébe-hóba jutó közmunkával köti le a napjait, s a fennmaradó időben feketén vállal kisebb-nagyobb melót, s nem kevesen pedig egyszerűen “csupán” lopnak, csalnak, hazudnak. Mire jó ez a képmutatás?

A magas életszínvonalú országokban pont azért magas a minimálbér, s ezzel együtt a szociális minimumjövedelem szintje, hogy a munka frontján elesettek ne rontsák a gazdaság össz-hatékonyságát, inkább a megugró teljesítményből finanszírozzák a rászorulók létminimum szintjén való megélhetését. Illúzió ugyanis azt gondolni, hogy a legszerencsétlenebb vidékekre majd bekopog az igényes tőke, és magas minőségű munkahelyeket hoz létre a deklasszált helyiek örömére. Nem. A kisiklások ellensúlyozása közösségi, állami feladat.

Ezt viszont nem lehet ún. munkaalapú társadalomnak álcázni. A magyar “közmunka” ugyanis közelebb áll a rabszolgatartó berendezkedéshez, ami egyébként éppúgy munkaalapú társadalom (ld. eredményként pl. a ma is álló egyiptomi piramisokat), mint a feudalizmus, avagy a korai kapitalizmus volt. A világ nagyobbik része bizony munkaalapú társadalmakban él, a hétnapos és 12 órás munkakeretekkel, meg a vadkapitalista kizsákmányolás csúcsra járatásával.

A baloldali víziók szerinti modern társadalom azonban “jóllét”-alapú. Szabályozott gazdaság és szociális egyensúlyok fémjelzik ennek kereteit, amelyek szerves része a szociális minimumjövedelem. Az FNA-t pedig jobb esetben tekintsük a tőkések viccelődésének, rosszabb esetben pedig a neoliberalizmus trójai falovának.

– bankski –

https://muon.hu/megillet-e-minden-magyart-a-megelhetes-joga/
  •  
  •  
  •  
  •