Sallai Imre és Fürst Sándor

 Sallai Imre és Fürst Sándor a magyarországi kommunista mozgalom két jeles aktivistája és mártírja volt. A leninista pártot szolgálták a maguk tehetsége és lehetőségei szerint, de életük egyidőben torkollott a vértanúságba. Két élet egy halál.

Sallai Imre 1897. december 17-én született Erdőfülén. Hamar árvaságra jutott, ezért rokonok nyakán és árvaházban töltötte fiatalságának nagy részét. Középiskolai tanulmányainak befejezése után banktisztviselő lett. A munkásmozgalommal a baloldali ifjúság szervezete, a Galilei-kör segítségével ismerkedett meg. Különösen Korvin Ottó gyakorolt rá meghatározó befolyást. A munkásmozgalommal történő kapcsolatteremtése egybeesett az első világháborúval, ennélfogva a Galilei-kör nemcsak szociális kérdéseket feszegetett, hanem olyan politikai jellegűeket is, mint az imperialista világháború.

A magukat „forradalmi szocialistáknak” nevezett antimilitaristák a rendszerkritikán keresztül eljutottak szocialista forradalomnak, mint kiútnak az igenléséig. Sallait 1918. május 6-án letartóztatták, de az őszirózsás forradalom kiszabadította fogságából. 1918 novemberében tagja lett a Kommunisták Magyarországi Pártjának.

A Tanácsköztársaság alatt, Korvin Ottó mellett nagy szerepet kapott az ellenforradalmi akna munka felderítésében. A munkáshatalom megdöntése után Bécsbe került. A kiváló konspirátor egyre felelősségteljesebb feladatokat kapott itthon az illegális munka területén. Újjászervezte a Kommunista Ifjúsági Szövetséget, dolgozott a Vörös Segélyben, cikkei jelentek meg az magyar és osztrák kommunista újságokban. 1922-ben részt vett a Kommunista Internacionálé III. kongresszusán, 1924-ben pedig feleségével a Szovjetunióban telepedett le. Itt tudományos munkával bízták meg.

1928-ban a KMP hazahívta és itthon folytatta mozgalmi tevékenységét. Az illegális sajtó megszervezésével és működésével bízták meg. 1929-193l között ismét a Szovjetunióban dolgozott, 1931-ben azonban „végleg” hazatért.

Fürst Sándor 1903. november 27-én született Rumban, egy kiskereskedő családban. Érettségi után a Ruggyantagyár tisztviselője lett. Nagy hatással volt rá a Tanácsköztársaság és 1925-ben belépett a MSZDP-ba, s annak baloldalán Stromfeld Aurél harcostársa. Aktív munkát végzett a Magánalkalmazottak Országos Szövetségében is. 1926-ban lett a KMP tagja. A fiatal, ambiciózus fiatalembert 1928-ban beválasztották a KB-ba.

Jó szervező és propagandista volt, ismert funkcionáriusa a pártnak. Ezért viszonylag hamar került a horthysta rendőrség látókörébe.1928 márciusában letartóztatták, de hamar szabadult, mert semmit sem tudtak rábizonyítani. Egyidőben a MSZDP XIV. választókerület pártszervezetének elnöke. 1929-ben ismét letartóztatták, ezúttal is hamar szabadult. Jó konspirátor lévén bizonyítékok híján elengedték. Sokszor tette meg az utat Budapest és Bécs között. 1929 nyarán a nemzetközi békenap előkészítése során, árulás folytán újólag lefogták, s amikor a bíróság mozgalmi tevékenységéről faggatta, csak ennyit mondott: „Burzsoá osztálybíróság előtt nem vagyok hajlandó vallomást tenni”. Börtönbe került, s részese volt az embertelen körülmények miatt szervezett éhségsztrájkoknak. 1931 januárjában szabadult. Ismét tagja lett a KMP Titkárságának.

A biatorbágyi vasúti merénylet ürügyén Horthyék bevezették a statáriumot. 1932. július 15-én elfogták Sallai Imrét és Fürst Sándort. A két kiváló forradalmár sorsa immár összefonódott. Az elfogottakat14 napon át vallatták, kínozták – mindhiába. A hírhedt Töreky-tanács, mit sem törődve a nemzetközi felháborodással, a törvényes rend erőszakos megdöntésére irányuló bűntett okán, (1921/III. tc.) halálra ítélte mindkettejüket. A halálos ítéletet 1932. július 29-én végrehajtották.

Íme, a mai horthysták által idealizált negyedszázados fasisztoid rendszer „demokráciája”, mely nem riadt vissza attól, hogy fizikailag számoljon le a másként gondolkodókkal és cselekvőkkel.

Hegedűs Sándor

Forrás: http://www.munkaspart-2006.hu/mozgalom/sallai-imre-es-furst-sandor.html

  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük