Törvényjavaslat a polgármesterek visszahívhatóságáról

4klogo

Alkotmányos alapelv, hogy a hatalom birtokosa a nép, amely hatalmát elsősorban választott képviselői útján gyakorolja. A demokratikus hatalomgyakorlás része, hogy a nép választott képviselői az őket megválasztó közösség folyamatos ellenőrzése alatt álljanak és a nép ne kizárólag szabályozott időközönként, hanem kivételes esetben, valós társadalmi igény esetén, azon kívül is rendelkezhessen választott képviselői megbízatásáról.

Ezekre az elvi alapokra figyelemmel az alábbi törvény elfogadását javasoljuk:

1. §    Minden polgármester visszahívható.

2. § (1) Visszahívási szavazást a településen választójoggal rendelkező választópolgárok 20%-a kezdeményezhet az Országos Választási Bizottságnál.

(2) Visszahívási szavazást a polgármester megbízatása idejének fele eltelte után lehet kezdeményezni, a megbízatás megkezdésétől számított legalább tizennyolc hónap elteltével.

(3) A polgármester megbízatása időtartama alatt, kizárólag egy alkalommal lehet visszahívási szavazást tartani.

(4) A visszahívási szavazás kezdeményezését támogató aláírások összegyűjtésére a hitelesítéstől számított 60 napon keresztül van lehetőség.

(5) Az Országos Választási Bizottság a támogató aláírások leadásától számított 15 napon belül megállapítja és kihirdeti, hogy a visszahívási szavazás kiírásának feltételei fennállnak-e.

3. §    (1) A 2. §-ban leírt feltételek teljesülése esetén az Országos Választási Bizottság köteles elrendelni a visszahívási szavazást. Az Országos Választási Bizottság a szükséges számú és érvényes támogató aláírást tartalmazó aláírásgyűjtő ív leadásától számított 45 napon belüli időpontra köteles kiírni a visszahívási szavazást.

(2) A visszahívási szavazás az azon részt vevők számától függetlenül érvényes. A visszahívási szavazáson választójoggal rendelkeznek a település azon választópolgárai, akik a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is.

(3) A visszahívási szavazás akkor eredményes, ha
a) szavazáson a választópolgárok többsége a polgármester megbízatásának megszüntetése mellett szavaz,
és
b) legalább annyi választó szavaz a polgármester megbízatásának megszüntetése mellett, ahány választó polgármesternek megválasztotta.

(4) Eredményes visszahívás esetén a polgármester megbízatása a visszahívási szavazás eredményének kihirdetését követő napon megszűnik.

(5) A visszahívási szavazáson érvényesen szavazni a törvény 2. számú mellékletét képző szavazólapminta szerinti kérdésre adott „igen” vagy „nem” válasszal lehet.

4.§    (1) A visszahívási szavazás kezdeményezésének támogatására a hitelesített mintapéldánnyal megegyező aláírásgyűjtő íveken lehet aláírást gyűjteni. A törvény 1. számú melléklete szerinti aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz.

(2) A visszahívási szavazás kezdeményezésében érvényesen az a választópolgár vehet részt, aki a visszahívási szavazáson választójoggal rendelkezik.

(3) Az Országos Választási Bizottság az arra irányuló kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül hitelesíti az (1) bekezdés szerinti aláírásgyűjtő ívet.

(4) Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha a visszahívás kezdeményezésének törvényi feltételei nem állnak fenn.

(5) Nem lehet visszahívási szavazást kezdeményezni és tartani az általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás napja között.

(6) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a visszahívási szavazás kiírására vonatkozó kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.   

(7) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett – az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából – a törvény mellékletét képező minta szerint fel kell tüntetni a támogató olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.    

5.§ A jelen törvényben nem szabályozott kérdésekben a választási eljárásról szóló törvény helyi népszavazásról szóló rendelkezései, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

6.§ E törvény alkalmazásában:
a) polgármester: a település polgármestere, Budapest főpolgármestere
b) település: a község, a város, a megyei jogú város, a fővárosi kerület
c) visszahívási szavazás: olyan, a polgármester megbízatásának visszavonására irányuló, állampolgári kezdeményezésre induló szavazás, amelynek szabályait jelen törvény határozza meg.

FORRÁS: 4K! Blog

  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük