Tragédiába torkolló végrehajtói túlkapások

Náma József
A devizahitel károsultjait nemcsak a törvények és jogszabályok mellőzésével, félremagyarázásával hozott ítéletek sújtják. Szenvedéseiket egyes végrehajtók is tetézik – tisztelet a kivételnek –, amikor állam az államban képzelik magukat. Hivatali helyzetükkel visszaélve fittyet hánynak jogszabályokra, fölényeskednek, hatóságot játszanak. A végrehajtói terror sajnos nem egyesetben a halálba kergeti a megfélemlített adóst. Néma József, sorozatunk jogi és pénzügyi szakértője egyik ügyfelének tragédiáját mesélte el.

Néma József: Egy baranyai kisváros családi házának egyik része átnyúlik a szomszédos, külön helyrajzi számú telekre, tehát az épület két külön helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az egyik ingatlan az apa, a másik ingatlan a kiskorú leánya tulajdonában volt. Az apa tulajdonában lévőt végrehajtás alá vonták, mert az apa sok tartozást halmozott fel. Élettársa, a kiskorú tulajdonos édesanyja 2019. májusában keresett meg, hogy másnap mindkét ingatlanrészből ki akarják őket lakoltatni. Javasoltam, közölje a végrehajtóval, jogszerűtlennek tartja, hogy a kiskorú gyermek tulajdonát képező, minden kétséget kizáróan tehermentes lakrészből is ki akarják őket lakoltatni, amennyiben ez mégis megtörténik feljelentést tesz. A kilakoltatást elhalasztották.

Nemsokára újabb levelet kapott a család a végrehajtótól, május 29-én rendőri biztosítás mellett kilakoltatják őket. Az idő rövidsége miatt nem sikerült ügyvédet találnunk. Az anya megkereste a gyámügyet, sajnos onnét sem kapott segítséget. Javasoltam a családnak, a vagyontárgyaikat rakják át a kislány tulajdonát képező lakrészbe, ez meg is történt.

Mivel jogi képviselőt nem kapott a család, leírtam nekik azokat a jogszabályi rendelkezéseket, melyek alapján a kislány tulajdonát képező tehermentes lakrészből nem lakoltathatják ki őket. Átadták a végrehajtónak, aki ezt meg se nézte, letette, mondván, hogy ez őt nem érdekli! Megfenyegette a családot, ha sokat ugrálnak, elveteti tőlük a három gyermeket és intézkedik, hogy állami gondozásba kerüljenek. Az apa sírva könyörgött, hogy ezt ne tegye meg.

A végrehajtó azonban lecseréltette a zárt, a családnak el kellett hagyni az otthonát. Mind megtudtam, a kislány nagymamájánál egy távolabbi településen húzhatták meg magukat ideiglenes jelleggel. Nem tudtam belenyugodni, javasoltam, kezdeményezzenek birtokvédelmi eljárást a jegyzőnél. Segítettem elkészíteni a kérelmet, egyidejűleg levelet írtunk az árverési vevőnek, felhívtuk a figyelmét, hogy jogalap nélkül birtokolja az ő lakrészüket.

Feltehetően ő átlátta a helyzetet és nagyon gyorsan, néhány nap leforgása alatt eladta az ingatlant egyik ismerősének. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy a vita tárgyát képező ingatlanrész nem került az árverési vevő nevére, nem képezte a tulajdonát. Megkerestük az új vevőt, felhívtuk a figyelmét a jogvitára. Azt mondta, őt az nem érdekli! A birtokvédelmi eljárásnál megállapításra került, hogy a vita tárgyát képező ingatlanrész a kiskorú gyermek tulajdonát képezi. Felhívták az új vevő figyelmét, ne akadályozza meg a család tulajdonosi jogainak gyakorlását. Őt viszont ez végképp nem érdekelte, felújítás címszóval szó szerint szétverte a kilakoltatott család lakrészét, teljes mértékben lakhatatlanná tette.

Egyik nap szomorú hírt kaptam az édesanyától: élettársa rosszul lett, kórházba került, idegileg teljesen összeomlott, napok óta eszméletlen fekszik a kórházban. Néhány nap múlva hívott, mondta, hogy élettársa meghalt.
Úgy látszik, hogy a jogellenes kilakoltatás végső csapást jelentett a sajnálatos módon szenvedélybeteg emberre.

A birtokvédelmi eljárást első és másodfokon is megnyerte a család, ennek ellenére a mai napig nem tudják birtokba venni a lakrészüket, mert a vevő a jogerős határozatok ellenére nem hajlandó helyreállítani a kilakoltatott család lakrészét.

Most nem maradt más, mint bíróságra kell menni.
Időközben több ügyvéd is megerősítette, jogellenes volt a kilakoltatás. Javasolták, hogy a végrehajtó ellen is tegyenek feljelentést, mert vélelmezhető a hivatali helyzettel való visszaélés.

Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek az ügynek a vége?!

Feltételezem, hogy a bíróság nem engedi meg, hogy egy háromgyermekes család más jogellenes viselkedése miatt albérletben élje le az életét!

Néma József

https://muon.hu/nonszensz-hogy-az-adosnak-egy-soha-nem-latott-devizaosszeg-forint-ellenerteket-es-kamatjait-kell-megfizetni/

MUON TV

  •  
  •  
  •  
  •