Új államot és Feltétel Nélküli Alapjövedelmet

fnalogo

Ez a mostani állam nekem nem kell! Mert mi is a mi helyzetünk ebben a jelenlegi világhelyzetben? Két erő basáskodik a lakosság felett, két patoligikus, torz élősködő: egyik az állam a maga szipolyozó apparátusával, a másik a “tőke” a maga által diktált feltételekkel. A tőke ad (általában) munkahelyet, aholis elbitorolja a megtermelt munkát, az állam pedig az adókkal segít magán a neki tetsző legkülönbözőbb területeken. A benzinárban az állam 70%ben segít magán, segít magán a szegények rovására a csinos mértékű Áfával (az áfa a szegények adója), de segít magán a társasági adóval, és akár a parkolási díjjal, ami már tényleg a semmiért kiszabott büntetés. (kiváltképp, hogy az utakat és parkolókat is adóból épitjük). Van itt minden ami szem szájnak ingere, van munkaadói járulék, munkavállalói járulék, cégautóadó, gyógyszertár szolidaritási díj, TV-készülék pótdíj, kisker különadó…

Csodálkozom, hogy nemdolgozói járulék miért nincs? Elvégre ha valaki nem dolgozik, akkor éhezik és nem vásárol, tehát nem fizet áfát, így igazán érdemes lenne rá büntetést kiszabni. De ez persze nem teljesen vicc, mert a friss állástalan bár nem jogosult ellátásra az államtól, de az egészségügyi hozzájárulását valahogy azért csak be kell fizesse.. Ha máshogy nem akkor a szülője fizesse azt az 5-6 ezer forintot, vagy ha ez bonyolult lenne, akkor menjen el lopni.. (nem szeretnék tippadó lenni, hogy ezesetben lopjon politikustól, mert bár a politikus is csak lopja a pénzt, de ha tőle lopnának az roppan felbőszítené).

Tehát. Van az állam, ami ül a lakosság nyakán, és finanszírozgatja magát igen rendesen, és van a magánszektor, ami persze szintén megéri a pénzét – de hogy annyit nem amit amennyit a legtöbben gondolnak az is biztos.. Mit is kell tudnunk a magánszektorról? Ugyebár a tőke a maga alázatosságában és emberarcúságában teret enged a dolgozónak hogy a munka által nemesedve emelkedjen egyre magosabbra és magosabbra, hogy dicső fényben bontakoztathassa ki szárnyait, és ünnepelje az emberi létezés legmagasabb abszolútumát. Vagy mégsem?

Na mert az Apeh szerint a temékek áranak bérhányada 10%. Egy igazi liberális ember (egy átlagos rosszul szocializált liberális) erre azt mondaná, hogy na és? Jó hogy nem 5, vagy 1%. Köszönjük meg! Persze a pikáns ebben az, hogy a multitermék midőn a hazai piacon landol lényegesen kevesebb külföldi munkabérhányadot tartalmaz, hogy mit se mondjak, egy sportcipő munkabérhányada a kisker ár egyötvened része, és ilyesmi a karóra, a mosógép, és a gyógyszer és más esetén is. De nem csak bérhányadról hanem előállítási árról is lehet beszélni.. Mert pl. ha az IPhone 3G csak 35.000 Ft-ba kerül, és ha el lehet adni 130.000 Ft-ért, akkor miért is ne kéne annyiért adni? Ha lehet a kínai munkásnak egy márkás ing összevarrásáért 50 centet fizetni, akkor miért kellene többet adni? Szívjóságból?.. Sőt egy genetikusan mutálódott embertípus, a neoliberalizmus által kifejlesztett, a tőkével szolidarító, formájában humanoid benyomást keltő biológiai jelenség – a ‘liberális és globalista ember’ erre még azt is mondaná talán, hogy kapjon 45 centet.. sőt kapjon 40 centet azért az ingért, amit 8.000 Ft-ért kínálnak a menőség (és talán minőség) iránt elkötelezett vásárlónak. Hiszen ne szóljon egy szót sem, örüljön, hogy van munkája.. Örüljön, hogy nem éhezik jobban!

Tehát a két rablótényező, az állam és a privát szektor is kölcsönös rablásban van egymással. Az állam jól megadóztatja a termelést, a termelés meg megzsarolja az államot, hogy olcsóbb helyet keres, ezért adóelőnyt követel ki magának – már ha elég erős volument képvisel, mert a kicsik itt bizony pórul járnak.. A kicsik nem tudják megzsarolni az államot, így hazánkban nagyságrenddel jelentősebb mértékben finanszírozzák az államot, mint azok, akik nagy volumenben termelnek. És a kicsik mit tudnának tenni? Fogjanak össze? Mondjuk fogjanak össze a cipészek, hogy kitelepülnek Malajziába, ha nem kapnak adókedvezményt?

Tehát a lakosság felett zajlik a körberablás. Az állam és magánszektor harcol egymással, harcol egymással a pénzügyi szféra és a magánszektor, mert a kamat és árfolyam hatással van a termelésre, és mindezek beépülnek a termékárba, a pénzügyi rendszer harcol az állammal mert az az érdeke, hogy az állam inkább elherdálja a pénzt, mint elvállalkozza – hiszen még a végén kifizetné a tartozásait. A pénzügyi szféra saját magával is harcol, mert a Goldman Sachs (és társai) sikeresen megfektették a Lehman testvéreket, de harcol az adófizetők pénzéért az amerikai fegyverlobbi is, hogy az Egyesült Államok újabb reménytelen vagy olajszerző háborúba fogjon.. Ugyanakkor harc dúl az államon belül is, eszi a métely a honi politika oldaláról is, s eszi a külföldi privátszektor felől is, és látóhatáron felbukkanni látszik az államkorporativizmus nagyszerű letéteményese az IMF, mely esetleg még haza is fogja küldeni a parlamenti képviselőket, mert még majd zavarják őket a fiskális fegyelem becsületes kialakításában.

De hogy a lényegre térjek..

Nekem egy új államra van szükségem, ez nekem így ebben a formában nem kell – és pont. A modern állam állampolgára megteremtette azt az államot, ami lényegében kisemmizte. Az ember immáron nem a természet része, dehogy! Az állampolgár az államnak tulajdona, a piacnak meg erőforrása. Az ember amolyan jószágja lett annak a világnak, amit elvileg ő teremtett.. A modren ember kevesebb joggal rendelkezik, mint egy természeti nép tagja, nem foghat halat, nem lőhet nyulat, nem vághat fát és nincs joga télen az öngondoskodás keretében NEM megfagyni. Az államának INGYEN odaadta a “természetet”, és az állam már csak pénzért engedi neki használni. Pedig az állampolgár a közös javak arányos tulajdonosa, neki, nekünk a tulajdonunk mértékében jogaink vannak, mégpedig elidegeníthetetlen jogaink. Az állam csak kezelésbe kapta a természeti környezetet, a tulajdonos, a haszonélvező az állampolgár.. Mert mi is zajlik manapság? Az állam lévén, hogy strukturálisan felelőtlen, a neoliberalizmus késztetései révén korrupt semmirekellő porbafingó bukszaszájúak ostoba (bürokrata) csürhéje, ezért pocsékba veti azt amit mitőlünk kezelésre kapott. A miénket herdálja, és emészti fel, pedig a közös javaknak mi a haszonélvezői kellene legyünk! És megismételném, HASZONÉLVEZŐI. Nem az állam, és az okádék politikus csürhe a haszonélvező, ők a munkájukért inkább fizetést kapjanak, ha lehetne kérni és nem bónusszal vagy jutalékkal felérő summákat. A felvetés igencsak jogos, (lehet, hogy meg lesz zsarolva a politikai elit, ha lesz rá érdeklődés) hogy háromszoros minimálbért kapjanak a képviselők – mit se mondjak: egyből érdekazonos lenne a metrón, buszon zötykölődő politikus a nagyérdeművel. Egy gyors balkanyarral had térjek el egy másik témára..

Sokan megkérdezték tőlem, hogy a Feltétel Nélküli Alapjövedelmet miből lehetne finanszírozni. Merthogy a jó németeknél ez igencsak terítéken van, meg máshol is, és a világ fogyasztási szerkezetét ezzel fenn lehetne tartani. Egész röviden: a termelékenység javulásával a ledolgozott és kifizetett órák száma csökken világszerte mindenütt, és a társadalomba jutó fizetés csökkenésével folyamatosan csökken a vásárlóerő, amit általában csak eladósodásból lehet szinten tartani. A társadalomba pénzt kellene juttatni alanyi jogon mindenkinek (nem hitelpénzt), mert ez stabilizálhatná a vásárlóerőt és a kereslet-kínálat jelenlegi rendszerét. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a globalistáknak állítólag létezik egy “gyilkos” agendájuk a Luganoi tanulmány, amiben a világ fogyasztási szerkezetét depopulációs technikákkal kívánják megoldani, oly elegáns módon, mint születésszabályozással, meddővé tétellel, médiával, ésatöbbi.. Ha ez igaz lenne, márpedig a számítástechnikai kulturálatlanság megalapozója Bill Gates valóban vakcinákkal vacakol, és a széndioxidot is nullára akarja csökkenteni – nullára, azaz 0-ra, igen.. Szóval én az efféle törekvések kiagyalóinak semmi jót nem jósolok, mert ha ez igaz lenne, akkor a depopulációs eredmények Bill Gates, Ted Turner és társaik családjában mutatkoznának legelőször, de nem a vázolt modern formában.)

Natehát. Van itt ez az idealista felvetés, hogy Feltétel Nélküli Alapjövedelem.. Van az az alapelv, hogy a civilizált ember nem kevesebb egy természeti nép tagjánál, és ha az állam “megfosztotta” a természeti környezet használatától, akkor cserébe ellátásra jogusult. Tehát miből lehetne finanszírozni az Alapjövedelmet? Ezt a közös javak, a természeti javak, a hazai kereskedelmi piac, és valamennyi erőforrás használati jogából lehetne finanszírozni.

Ki lehet mondani: az állam komoly elmaradásban van a lakosság felé a ‘használati jogból eredő díj’ megfizetésében, és a pénzügyi és gazdasági szereplők is ezt közvetlenül reálértéken kell fedezzék, illetve éppen a rendezetlen számla okán akár a javak tulajdonlása is felülvizsgálható.. A szó legszorosabb értelmében meg kell fontolni azt, hogy saját államunkat jogfolytonosnak tekintjük-e, elismerjük-e a tartozását (amit akár az unokáink is nyögnek majd), elismerjük-e más pazarlásának terheit. (Mint Izlandon) Az állampolgárnak, azaz nekünk megvan a jogalapunk arra, hogy pontosan megszabjuk, ki, mikor, mi célból, meddig, mit tevékenykedik az országunk területén, az engedélyt mi szolgáltatjuk, az országhatárokon belül a javak visszásságok esetén közösségiesíthetők, mert mint mondottam, demokratikusan erre lehetőség van. Tudom kicsit poros kifejezés: de ha valaki a magyar áru és pénzpiacon jelen akar lenni, arra MÉLTÓNAK kell mutatkozni – mégpedig folyamatosan. Methogy a megvalósult globalista kapitalizmusban, a neoliberálburzsoázia dikatúrájában nem méltó szereplők vannak, hanem strukturálisan méltatlanok, a piac láthatatlan keze pedig tényleg láthatatlan, mert efféle erkölcsös (pl. tisztességes bért adó) rendezőelv az nagyon nincs.

Na de a Feltétel Nélküli Alapjövedelem egy idealista felvetés? Egy utópia? De hiszen a lakosság évről évre egyre rosszabb helyzetben van, mert az életkörülményeiről már képtelen rendelkezni.. Az önjáró állam és az önjáró pénzügyi és korporációs szektor rendelkezik mindenről. Nem az alapjövedelem az utópia, hanem éppenhogy most élünk antiutópiában!

  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük