EL A KEZEKKEL A KUBAI KÖZTÁRSASÁGTÓL!


ONLINE ALÁÍRÁSGYŰJTÉS – KÖZLEMÉNY

Mi, a Magyar-Kubai Szolidaritásért közössége, a Kubai Köztársaság magyarországi barátai, tiltakozó petíciót indítunk az Amerikai Egyesült Államok Kubával szemben folytatott sorozatos, nyílt és arrogáns beavatkozási kísérletei, valamint Washington több mint 60 éve, napjainkban is fennálló gazdasági és kereskedelmi-pénzügyi blokádja miatt, melyet a szigetország ellen alkalmaz.
Mai nappal indított online aláírásgyűjtésünk április 30-án éjfélkor zárul, és május elsején a nemzetközi munkásszolidaritás napján kerül hivatalos megküldésre tiltakozó jegyzékként az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége számára.
A Kubai Forradalom ellenségei opportunista és manipulatív módon ismét megpróbálják destabilizációs célokra felhasználni a jelenlegi bonyolult gazdasági helyzetet, mely a Kubai Köztársaságot napjainkra jellemzi.
Március 17-én vasárnap délután a szigetország keleti részén élők szórványos csoportjai elégedetlenségüknek adtak hangot, azokra a nehézségekre reagálva, amelyek a lakosság életének két kulcsfontosságú területét érintik: az áramtermelő kapacitás időszaki gondjait és az élelmiszerek elosztási rendszerében olykor fellépő zavarokat.
Ezeket a tényeket az Egyesült Államokban élő és tevékenykedő hírhedt terroristák ismét arra használták fel, hogy olyan akciókat ösztönözzenek, amelyek veszélyeztethetik a kubai társadalmat jellemző szokásos nyugalmat, belső rendet és békét.
Az eseményekről szóló beszámolók képei melyek bejárták a sajtót beszédesek voltak.
A Kubai Kommunista Párt és a Kormány képviselői ezeken a településeken az emberek mellé álltak, meghallgatták a követeléseiket, párbeszédet folytattak és elmagyarázták a helyzet javítására mindeddig tett hatalmas erőfeszítéseket is.
Az események elferdítésére irányuló provokációk ellenére a nyugalom légköre uralkodott.
Az Egyesült Államok kormánya és az Államok havannai nagykövetsége nyíltan beavatkozó, Kuba szuverenitását durván megsértő magatartást tanúsítva, a valóságot manipuláló beszámolókat tett közzé a világsajtóban, látszólag „aggodalmát” kifejezve a kubai nép emberi jogainak tiszteletben tartása miatt.
Az USA kormánya egyszerűen cinizmussal megfűszerezve nyilatkozik teljesen erkölcstelenül.
Ez a kormány közvetlenül, szinte kizárólagos módon felelős a kubai nép kritikus gazdasági helyzetéért, amelynek okai az általa több mint 6 évtizede bevezetett blokád okozta gazdasági értelemben vett fojtó légkörben, és annak következményeiben keresendők, hogy a szocialista Kubát igazságtalanul, minden valós alap nélkül a terrorizmust állami szinten támogató országok listájára helyezték.
Mindennek egyetlen célja a Kubai Forradalom destabilizálása és megdöntése.
A kubai kormány minden olyan erőfeszítését, amely a nép életkörülményeinek javítására irányul csak úgy tudja folytatni egyben pedig véghez vinni, hogy nap mint nap leküzdi a súlyos akadályokat, amelyeket az Egyesült Államoknak ez az igazságtalan, törvénytelen és népirtó politikája gördít eléje, amelyet egy agresszív médiakampánnyal és a Kuba elleni modern sajtóhadjárat eszközeivel nyomatékosítanak.
Ezekben a kritikus pillanatokban a Kubai Köztársaságnak világszerte szüksége van a baráti politikai erők, társadalmi és szolidáris mozgalmak határozott támogatására.
A valóság elferdítésére valamint a forradalom és vezetőinek lejáratására irányuló kísérletekkel szemben Kuba népe számít a magyar emberek igazságérzetére, és kiállására is.
Számít támogatásunkra, hogy együtt védjük meg Kuba igazságát és törvényes jogát arra, hogy szuverén és független társadalmat építsen, minden nemű külső beavatkozás, fenyegetés és nyomásgyakorlás nélkül.
Napjainkban a kubai nép függetlenségért és szuverenitásért folytatott küzdelme nemcsak a szigetország, hanem az amerikai hegemónia ellen harcoló valamennyi nép számára történelmi jelentőséggel bír.
Támogasd ügyünket, csatlakozz a petíciónkhoz, Kuba rád is számít:
EL A KEZEKKEL A KUBAI KÖZTÁRSASÁGTÓL!

Írd alád te is a petíciót!
https://www.peticiok.com/signatures/el_a_kezekkel_a_kubai_koztarsasagtol/

  •  
  •  
  •  
  •