Itt a bizonyíték az amerikai történelemhamisításra

A Munkások Újsága több, mint egy évtizede küzd azért, hogy az antikommunista történelemhamisítást leleplezzük, a hazai és nemzetközi hazugságokra rámutassunk. 

Örömmel láttuk, hogy egy ilyen hamisítást leplezett le a minap a Nagy Honvédő Háború harceszközei facebook oldal, posztjukat a szerkesztők engedélyével közöljük:

Olyasmi történt magyar vonatkozásban tegnap, amit nem tudunk nem megosztani- annak ellenére, hogy következetesen kimaradunk a mai kor eseményeiből- történelmi vonatkozása és a Nagy Honvédő háborúhoz való közvetlen kapcsolata miatt.

2022. 03. 17-én az orosz kormány egy történelmi dokumentum közreadásával bizonyította, hogy az USA közvetlenül a háború után- és még a hidegháború kezdete előtt- már javában gyártotta a ma “fake news” (hamis hírek) elnevezés alatt ismert megrendezett filmfelvételeket.

A dokumentum, melynek fotókópiáját tegnap közzétették, és mely a képen látható, a következő szöveget tartalmazza (korabeli fogalmazási stílus természetesen megtartva):

“Másolat

Szigorúan titkos

2. sz. példány.

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Népbiztosainak Tanácsa

1945. december 19.

947/A

Molotov elvtársnak

Jelentem Belkin altábornagy, a “SzMERS” Főparancsnoksága budapesti operatív csoportja vezetőjének táviratát:

“Ügynöki úton kapott adataink szerint a budapesti amerikai misszió titkos utasítást kapott- gyűjtsenek és dokumentáljanak tényeket, melyek az úgynevezett “orosz kegyetlenségekkel” kapcsolatosak Magyarországon.

Az e kérdéssel történő foglalkozással a misszió katonai osztálya főnökét, Hide ezredest és a misszió felderítő osztályának vezetőjét, Kovach alezredest bízták meg.

F. é. novemberének végén a budapesti misszió az amerikai “Metro” filmtröszt budapesti képviseletén át – Szapáry Antal – egy Budapesthez közeli faluban filmforgatást folytatott, melyben, úgymond, az oroszok felgyújtottak egy házat és kegyetlenkedtek az asszonyokkal. A filmoperatőr gépkocsin utazott ebbe a faluba amerikai katonák kíséretében.

A leforgatott filmszalagot másnap repülőgépen küldték a fent említett amerikai szervhez.

Emellett az amerikai misszió titkos utasítást kapott, mely megtiltja a magyar állampolgároknak az engedélyek kiadását annak érdekében hogy az amerikaiak által őrzött demarkációs vonalat átlépjék.

Az elmondottakról informáltuk Vorosilov elvtársat.”

Abakumov.

Gépelve 3 példányban.

-Molotov elvtársnak

-A “SzMERS” Főparancsnoksága titkárának

Végrehajtó- Abakumov

Gépelte- Medvegyeva”

Rövid magyarázatképpen, az iratban levő sorrendben:

Vjacseszlav Mihajlovics Molotov (1890-1986.)- a Szovjetunió külügyi népbiztosa (külügyminiszter).

Mihail Iljics Belkin (1901-1980.)- altábornagy, 1945. júliusától a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felügyelője és tagja Magyarországon, a “SzMERS” magyarországi operatív csoportjának parancsnoka.

SzMERS- “Szmerty spionam!”- Halál a kémekre!- 1943-1946. közt működött szovjet kémelhárító szervezet, mely több, egymástól független szervet és osztályt foglalt magába.

Kovach (vagy Kovacs)- feltehetően egy magyar származású és magyarul tudó amerikai tiszt lehetett.

“Metro” filmtröszt- A ma is ismert “Metro-Goldwyn-Mayer” filmgyártó nagyvállalat, hollywoodi filmstúdió.

Gróf Szapáry Antal (1905-1972.)- A neves Szapáry grófi család egy tagja, körülbelül 1945- től 1948- ig az MGM filmstúdió magyarországi képviseletének vezetője (vezérképviselője), a Horthy- család közeli ismerőse (a “Színházi élet” c. újságban 1933- ban fennmaradt közös képe Horthy idősebb fiával, Istvánnal). 1948- ban emigrált, New Yorkban halt meg.

Kliment Jefremovics Vorosilov (1881-1969.)- marsall 1945-1947. közt a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke volt Magyarországon.

Viktor Szemjonovics Abakumov (1908-1954.)- vezérezredes, több beosztás mellett a “SzMERS” parancsnoka 1943- 1946 közt.

Hogy az amerikaiak mit és hogyan forgattak le a sajnos meg nem nevezett faluban, ebből az iratból közvetlenül nem derül ki. Az azonban a fogalmazás alapján egyértelműen látható, hogy valamiféle statiszták részvételével megrendezett jelenetről lehetett szó, melyben feltehetően ál- vöröskatonák “kegyetlenkedései” szerepeltek témaként.

Az embernek óhahatatlanul eszébe jut a híres- hírhedt, számtalan fórumon vitatott berlini filmfelvétel, melyen egy vöröskatona (?) elveszi egy helyi asszony kerékpárját, miközben feltűnően nyugodt szövetséges katonák és helyi lakosok nézegetik, anélkül, hogy bármelyikük is közbelépne.

(Fordítás: Herceg Roland )

Munkások Újsága

  •  
  •  
  •  
  •